Za tvrtke koje žele imati HR procese na razini Najmodernijih

 • Evidencija rada, kadrovska administracija, obračun plaće i putni nalozi su udaljeni jedan klik
 • Pratimo svaku izmjenu u Zakonu da Vi ne biste morali
 • Custom izvještaji
 • Software za ljude
 • Integracija s drugim poslovnim sustavima
 • Asistencija

1. Organizacija

Upravljanje organizacijskom strukturom kompanije, radnim mjestima, poslovima i vrstama troška, lokacijama i platnim ljestvicama, kompetencijama vezanim za posao i zapošljavanje (obavezne i neobavezne), sistematizacija, pregled povijesti i analitika.

Upravljanje organizacijom tvrtke
Postavljanje Organizacijske strukture prvi je korak za sistematizaciju radnih mjesta, upravljanje evidencijom radnog vremena te u konačnici obračun plaća.
Osiguran je pregled Organizacije na odabrani dan uz prikaz Radnih mjesta i Zaposlenika koji su radili na radnim mjestima do odabranog datuma unutar Organizacije.
Upravljanje radnim mjestima
Otvaranje Radnih mjesta kod zapošljavanja te unos izmjena koje se odnose na odabrano radno mjesto kod nove sistematizacije.
Svi zapisi kroz module u sustavu, a tiču se organizacijskih podataka, odmah su vidljivi kroz Organizacijsku strukturu.
Praćenje povijesti radnog mjesta
Pregled svih izmjena koje se odnose na odabrano radno mjesto po datumima uključujući podatak o zaposlenicima koji su radili na odabranom radnom mjestu unutar organizacije.
Upravljanje matičnim podacima organizacije
Središnji izvor informacija o Organizaciji koji omogućuje kategorizaciju i grupiranje podataka po mjestima i vrstama troška, lokacijama, platnim ljestvicama, kompetencijama i poslovima.

1.1 Organizacijska struktura

Podmodul koji se koristi za upravljanje Organizacijskim jedinicama i Poslovima/Radnim mjestima organizacije.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
Dodaj jedinicu Nadređena jedinica Odabir nadređene Organizacijske jedinice. Nulta jedinica je Kompanija npr. XTRA d.o.o.
Oznaka* Oznaka Organizacijske jedinice slova i brojevi
Ime* Naziv Organizacijske jedinice slova i brojevi
Datum od* Datum osnivanja Organizacijske jedinice u formatu
dd.mm.gggg
dd.mm.gggg
Datum do* Datum zatvaranja Organizacijske jedinice u formatu
dd.mm.gggg
dd.mm.gggg
Lokacija Odabir lokacije. Podatak je prethodno kreiran u Organizacija/Matični podaci/Lokacije
Mjesto troška Odabir mjesta troška. Podatak je prethodno kreiran u Organizacija/Matični podaci/Mjesta troška
Potpisnik dokumenta Odabir djelatnika koji dodaje Organizacijsku jedinicu
Organizacijska razina* Sustav automatski generira podatak temeljem odabrane Nadređene jedinice iz prvog koraka. Organizacijska razina kreira hijerarhiju viših i nižih (nadređenih i podređenih) jedinica unutar navedene/odabrane Organizacije
Uredi Jedinicu Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj jedinicu
Brisanje jedinice Brisanje jedinice iz organizacije. Ako postoje objekti vezani za odabranu jedinicu, brisanje je onemogučeno slova i brojevi
DODAJ RADNO MJESTO Od* Datum otvaranja Radnog mjesta. Ne može biti ranijeg datuma od datuma otvaranja Organizacijske jedinice kojoj Radno mjesto pripada datum
Do Datum zatvaranja Radnog mjesta datum
Organizacijska jedinica* Odabir Organizacijske jedinice kojoj Radno mjesto pripada
Posao* Odabir Posla prethodno unesenog u Organizacija/Matični podaci/Poslovi. Preduvjet za otvaranje Radnog mjesta je dodani Posao koji će se odnositi na kreirano Radno mjesto
Oznaka* Program automatski generira na temelju odabranog Posla
Ime* Program automatski generira na temelju odabranog Posla
Opis* Program automatski generira na temelju odabranog Posla
Lokacija* Sustav automatski generira na temelju odabrane Organizacijske jedinice
Mjesto troška* Sustav automatski generira na temelju odabrane Organizacijske jedinice
Vrsta troška Odabir Vrste troška. Podatak je prethodno kreiran u Organizacija/Matični podaci/Vrste troška
Nadređeno radno mjesto Odabir nadređenog Radnog mjesta
Broj radnih mjesta Ukupan broj otvorenih Radnih mjesta za odabranu jedinicu i Posao brojevi
Kompetencije posla Mogućnost Dodati Kompetenciju vezanu uz Radno mjesto odabirom Kompetencije (prethodno kreirane u Organizacija/Matični podaci/Kompetencije/Kompetencije) i Razine odabrane kompetencije (prethodno kreirane u Organizacija/Matični podaci/Kompetencije/Ljestvice kompetencija)
UREDI RADNO MJESTO Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj Radno mjesto izuzev polja Od, Organizacijska jedinica, Zaposlenik
BRISANJE RADNOG MJESA Brisanje Radnog mjesta iz organizacije. Ako postoji djelatnik koji je vezan za odabrano Radno mjesto, brisanje će biti onemogučeno
POVIJEST RADNOG MJESTA Pregled svih izmjena u programu vezanih za odabrano Radno mjesto po datumima Od Do
Sva obvezna polja za unos označena su *

1.2 Matični podaci

U Matičnim podacima Organizacije nalaze se registri Mjesta troška, Vrste troška, Lokacija, Platnih ljestvica, Kompetencija za posao i registar svih Poslova. Ovi podaci koriste se kod slaganja Organizacijske strukture, zapošljavanja novih radnika te u izvještajima i financijskim knjiženjima.

1.2.1 Mjesta troška

Organizacijski dio kompanije na kojem se evidentiraju troškovi plaća zaposlenika.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Oznaka* Oznaka Mjesta troška; definira korisnik slova i brojevi, max 10
Ime* Naziv Mjesta troška; definira korisnik slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabranog Mjesta troška. Ako postoje objekti vezani za odabrano Mjesto, brisanje je onemogučeno
Sva obvezna polja za unos označena su *

1.2.2 Vrste troška

Korisnik ima mogućnost kreirati Vrste troška i pratiti troškove prema definiranim vrstama npr. Izravni, Neizravni, Vlastita sredstva.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Oznaka* Oznaka Vrste troška; definira korisnik slova i brojevi, max 10
Ime* Naziv Vrste troška; definira korisnik slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje Vrste troška. Ako postoje troškovi vezani za odabranu Vrstu troška, brisanje je onemogučeno
Sva obvezna polja za unos označena su *

1.2.3 Lokacije

Lokacija predstavlja fizičku adresu gdje se nalaze organizacijske jedinice. Lokacija se može razlikovati od Mjesta troška.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Oznaka* Oznaka lokacije; definira korisnik slova i brojevi, max 10
Ime* Naziv lokacije; definira korisnik slova i brojevi
Adresa* Adresa i kućni broj lokacije slova i brojevi
Grad* Odabir Grada (podatak sadrži poštanski broj i naziv Grada i prethodno je kreiran u Konfigurcija/Kadrovska administracija/Gradovi)
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabrane Lokacije
Sva obvezna polja za unos označena su *

1.2.4 Platne ljestvice

Koriste se za sistematizaciju Poslova. Svaki Posao ima definiranu platnu ljestvicu. Platne ljestvice se primjenjuju samo kod plaće definirane koeficijentima ili u bruto iznosu. Unosom podataka u Kadrovska administracija/Zaposlenici/Kadrovska datoteka/Ugovorena plaća zaposlenika odabirom Platne ljestvice iz organizacijskih podataka sustav automatski dodjeljuje djelatniku plaću koja je definirana za odabrani Posao.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Grupa* Oznaka grupe radnih mjesta npr. sva rukovodeća radna mjesta čine istu grupu slova i brojevi, max 2
Razina* Oznaka podgrupe radnih mjesta npr. viši rukovoditelji i niži rukovoditelji imaju različite oznake unutar iste grupe slova i brojevi, max 2
Koeficijent* Koeficijent složenosti posla definiran sistematizacijom radnih mjesta brojevi s dva decimalna mjesta
Bruto Bruto iznos plaće, ako sistematizacija nije definirana po koeficijentima i netu. Unosi se iznos bruto plaće brojevi s dva decimalna mjesta
Neto Definiran neto iznos plaće kojeg treba preračunati u bruto iznos. Koristi se ako sistematizacija nije definirana po koeficijentu ili brutu brojevi s dva decimalna mjesta
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabrane Platne ljestvice
Sva obvezna polja za unos označena su *

1.2.5 Kompetencije

Koristi se za unos Kompetencija koje su vezane uz Posao. Moguće vrijednosti Kompetencije definirane su Ljestvicama kompetencije. Za kreiranje Kompetencije koja se vezuje uz Posao potrebno je ponajprije definirati Ljestvice kompetencije.
KOMPETENCIJE
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Oznaka* Oznaka Kompetencije; definira korisnik slova i brojevi, max 10
Ime* Naziv kompetencije; definira korisnik slova i brojevi
Ljestvica* Odabir Ljestvice kompetencije prethodno kreirane u Organizacija/Matični podaci/Kompetencije/Ljestvice kompetencije
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabrane Kompetencije
Sva obvezna polja za unos označena su *
LJESTVICE KOMPETENCIJA
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Ime* Naziv Ljestvice kompetencije slova i brojevi
Razine ljestvice* Razina Oznaka razine ljestvice; definira korisnik brojevi, max 2
Ime Naziv razine ljestvice; definira korisnik slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje ljestvica kompetencije
Sva obvezna polja za unos označena su *

1.2.6 Poslovi

U Poslovima se definira oznaka, ime posla, opis posla te se povezuje kompetencija koja odgovara određenoj vrsti posla, određuje se razina za određenu vrstu posla te je li neka kompetencija obavezna za taj posao. Definirani poslovi povezuju se sa zaposlenikom i stvaraju radno mjesto u organizacijskoj strukturi.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Oznaka* Oznaka Posla/radnog mjesta; definira korisnik slova i brojevi, max 10
Ime* Ime/naziv Posla/radnog mjesta; definira korisnik slova i brojevi
NKZ oznaka Podatak iz Nacionalne klasifikacije zanimanja ako je bitan korisniku brojevi, max 10
NKZ naziv Podatak iz Nacionalne klasifikacije zanimanja ako je bitan korisniku slova
Opis* Opis Posla/radnog mjesta; definira korisnik slova i brojevi
Platna ljestvica* Odabir Platne ljestvice prethodno kreirane u Organizacija/Matični podaci/Platne ljestvice
Poredak Potrebno definirati ako korisnik ima posebne zahtjeve u ispisima organizacijskih podataka brojevi
Dodatni dani za GO Podatak koji se unosi ako obavljanje poslova nekog radnog mjesta znači da radnik ima pravo na određeni broj dodatnih dana godišnjeg odmora brojevi, max 2
Kompetencije posla Mogućnost Dodati Kompetenciju vezanu za radno mjesto odabirom Kompetencije (prethodno kreirane u Organizacija/Matični podaci/Kompetencije/Kompetencije) i Razine odabrane kompetencije (prethodno kreirane u Organizacija/Matični podaci/Kompetencije/Ljestvice kompetencija)
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabranog Posla
Sva obvezna polja za unos označena su *

2. Kadrovska administracija

Upravljanje kadrovskom evidencijom prema zakonima RH, ugovorima o radu i aneksima, relacijama za prijevoz; rad na kadrovskim događajima (zaposlenje, preraspodjela, odlasci, ponovni dolasci...), izvještaji prilagodljivi potrebama korisnika.

Zapošljavanje
Intuitivan i brz unos djelatnika u program. Potrebno je unijeti podatke seta kadrovskih datoteka koje formiraju događaj Zapošljavanje.
Upravljanje kadrovskim datotekama i događajima
Korištenjem kadrovskih datoteka mijenjaju se podaci za odabranog djelatnika. U svakom trenutku moguće je vidjeti podatke koji su vrijedili u različitim vremenskim periodima.
Kadrovskim događajima omogućena je promjena organizacijskih podataka radnika kroz preraspodjelu zaposlenika na nova radna mjesta, otkazivanje ugovora, ponovno zapošljavanje...
Rad s razgraničenjima
Kod promjene podataka unosi se datum razgraničenja od kojeg uneseni podatak počinje vrijediti. Time je osigurano praćenje povijesti promjena.
Upravljanje relacijama za prijevoz
Postavljanje relacija za prijevoz kojima se definiraju i mijenjaju Troškovi prijevoza za odabranu relaciju na jednom mjestu svim zaposlenicima.
Kadrovski izvještaji po mjeri
Mogućnost kreiranja predložaka izvještaja. Odabire se set podataka koji će se prikazati u generiranim excelicama. Ostali izvještaji: Izvještaj za jubilarne nagrade, Izvještaji o stažu, Izvještaj o kvotama odsutnosti

Generiranje RAD-1G Izvještaja za statistiku.

2.1 Zaposlenici

Koristi se kod zapošljavanja, evidentiranja odlazaka zaposlenika, dopuna i izmjena podataka o zaposleniku te pregled već unesenih podataka o zaposleniku. Modulom je omogućeno upravljanje Kadrovskim događajem i Kadrovskim datotekama. Kadrovski događaji su konfigurabilni i svaki kreirani kadrovski događaj vezuje određeni set kadrovskih datoteka koje su dodane kreiranom kadrovskom događaju u Konfiguraciji.

2.1.1 Kadrovske datoteke

Nakon prvog unosa podataka o zaposleniku (zapošljavanje) korištenjem funkcije Dodaj; podacima o zaposleniku se pristupa korištenjem Kadrovskih datoteka. Kadrovske datoteke predstavljaju set podataka o zaposleniku grupiranih u logičke cjeline; datoteke nužne za vođenje evidencije o zaposlenicima.
Za promjene podataka u Kadrovskim datotekama djelatnika, potrebno je prethodno odabrati datoteku za izmjene.
2.1.1.1 Osnovni podaci o zaposleniku
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
UREDI Od* Datum zaposlenja u formatu dd.mm.gggg datum
Do Datum otkaza ugovora o radu u formatu dd.mm.gggg. datum
Kadrovski broj* Jedinstveni identifikator zaposlenika u XTRA brojevi
Ime* Ime zaposlenika slova
Prezime* Prezime zaposlenika slova
Spol* Odabir M ili Ž
Oženjen/Udana Odabir DA ili NE
Ime roditelja Ime roditelja slova
Djevojačko prezime Prezime zaposlenika prije promjene slova
Mjesto rođenja Ime mjesta rođenja ili NIJE POZNATO slova
Država Odabir Države rođenja zaposlenika
Državljanstvo Državljanstvo zaposlenika slova
Datum rođenja* Datum rođenja zaposlenika u formatu dd.mm.gggg datum
E-mail Osobna e-mail adresa zaposlenika na koji bi se poslao IP1 obrazac
Broj arhiva Kadrovski broj zaposlenika koji se koristio u prethodnom programskom rješenju (ako nije identičan kadrovskom broju) slova i brojevi
Broj kartice Broj identifikacijske kartice zaposlenika koju izdaje poslodavac brojevi, max 20
Titula
Kadrovsko područje Odabir kadrovskog područja prethodno kreiranog u Kadrovska administracija/Matični podaci/Kadrovska područja. Koristi se ako korisnik ima potrebu za izvještajima koji nisu grupirani kao jedinice organizacijske strukture
PREGLEDAJ Pregled osnovnih podataka za odabranog zaposlenika
RAZGRANIČI Koristi se za unos promjena osnovnih podataka odabranog zaposlenika na datum kada dolazi do promjene - Datum razgraničenja. Osim podatka Od i Do, moguće su promjene svih ostalih podataka navedenih kod funkcionalnosti Uredi. Ovim je osigurano praćenje povijesti promjena
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.2 Organizacijski podaci
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
PREGLEDAJ Od* Pregled datuma od kada odabrani podatak vrijedi datum
Do Pregled datuma do kojeg je zaposlenik radio na odabranom radnom mjestu datum
Podgrupa zaposlenika* Pregled odabrane Podgrupe zaposlenika (opcija 1 Zaposlenici ili 2 Zaposlenici koji su otišli)
Grupa zaposlenika Pregled odabrane Grupe zaposlenika.
Primjer: Aktivni, Umirovljeni, Honorarni, Arhivirani zaposlenici.
Organizacijska jedinica Pregled organizacijske jedinice na zaposleniku.
Radno mjesto Pregled radnog mjesta zaposlenika
Lokacija Pregled lokacije radnog mjesta za odabranog zaposlenika.
Mjesto troška Pregled mjesta troška za odabranog zaposlenika
Grupa obračuna plaće* Pregled Grupe obračuna plaća. Grupe obračuna plaće prethodno su kreirane u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Grupe obračuna plaće
Kadrovski administrator Pregled imena i prezimena osobe zadužene za vođenje kadrovske evidencije za grupu zaposlenika kojoj odabrani zaposlenik pripada
Administrator evidencije vremena Pregled imena i prezime osobe zadužene za vođenje evidencije radnog vremena grupe zaposlenika
Datum Zaposlenja* Pregled datuma zaposlenja za odabranog zaposlenika datum
UREDI Grupa obračuna plaće* Odabir Grupe obračuna plaće prethodno kreirane u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Grupe obračuna plaće
Kadrovski administrator Odabir imena i prezimena osobe zadužene za vođenje kadrovske evidencije za grupu zaposlenika kojoj odabrani zaposlenik pripada. Administratori su prethodno dodani u Kadrovska administracija/Matični podaci/Administratori
Administrator evidencije vremena Odabir imena i prezimena osobe zadužene za vođenje evidencije vremena za grupu zaposlenika kojoj odabrani zaposlenik pripada. Administratori su prethodno dodani u Matični podaci/Administratori
Datum Zaposlenja* Odabir datuma zaposlenja
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.3 Ostali podaci zaposlenika
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Od* Datum zaposlenja u formatu dd.mm.gggg datum
Do datum
Mjesto izdavanja osobne iskaznice Mjesto izdavanja važeće OI slova i brojevi
Datum izdavanja osobne iskaznice Datum izdavanja važeće OI datum
Osobna iskaznica vrijedi do Datum u formatu dd.mm.gggg datum
OIB* OIB zaposlenika brojevi, max 11
JMBG JMBG zaposlenika brojevi, max 13
Broj zdravstvenog osiguranja Osobni broj zaposlenika iz evidencije HZZO brojevi, max 9
Broj osobne iskaznice Broj važeće osobne iskaznice brojevi
Broj kartice Broj identifikacijske kartice zaposlenika koju izdaje poslodavac brojevi
Tip radne dozvole Oznaka/naziv dokumenta izdanog od MUP-a
Broj mirovinskog osiguranja Osobni broj zaposlenika iz evidencije HZMO brojevi, max 11
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
RAZGRANIČI Koristi se za unos promjena ostalih podataka odabranog zaposlenika na datum kada dolazi do promjene - Datum razgraničenja. Osim podatka Od i Do, moguće su promjene svih ostalih podataka navedenih u Dodaj. Ovime je osigurano praćenje povijesti promjena.
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.4 Adresa
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Od* Datum zaposlenja ili datum od kada je trenutno važeći podatak u formatu dd.mm.gggg. datum
Do Datum do kada je važeća adresa u formatu dd.mm.gggg (podatak s osobne) datum
Ulica* Adresa prebivališta zaposlenika slova i brojevi
Kućni broj* Kućni broj unesene adrese zaposlenika slova i brojevi
Grad Odabir Grada prethodno unesenog u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Gradovi
Relacija za prijevoz Odabir Relacije za prijevoz prethodno dodane u Kadrovska administracija/Matični podaci/Relacije za prijevoz
Napomena Proizvoljna za upis korisniku; npr. adresa boravišta slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
RAZGRANIČI Koristi se za unos promjena adrese odabranog zaposlenika na datum kada dolazi do promjene - Datum razgraničenja. Osim podatka Od i Do, moguće su promjene svih ostalih podataka navedenih u Dodaj. Ovime je osigurano praćenje povijesti promjena.
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.5 Radni raspored zaposlenika
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Od* Datum zaposlenja ili datum od kada je trenutno važeći podatak u formatu dd.mm.gggg. datum
Do Datum do kada je važeća adresa u formatu dd.mm.gggg (podatak s osobne) datum
Radni raspored* Odabir radnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Radni raspored
Postotak zaposlenja* Podatak treba biti usklađen odabranom radnom rasporedu. Npr. za puno radno vrijeme 100%, za pola radnog vremena 50% brojevi
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
RAZGRANIČI Koristi se za unos promjena radnog rasporeda odabranog zaposlenika na datum kada dolazi do promjene - Datum razgraničenja. Osim podatka Od i Do, moguće su promjene svih ostalih podataka navedenih u Dodaj. Ovime je osigurano praćenje povijesti promjena.
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.6 Ugovori
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Vrijedi Od* Datum od kada ugovor vrijedi u formatu dd.mm.gggg. datum
Vrijedi do Datum do kada je ugovor važeći u formatu dd.mm.gggg. datum
Tip ugovor* Odabir Tipa ugovora između: 1 Odluka-određeno; 2 Odluka-neodređeno; 3 Stručno osposobljavanje-određeno; 4 Drugi dohodak-određeno; 5 Stalni sezonac-određeno; 6 Stalni sezonac-neodređeno; 7 Studentski ugovor-određeno; 8 Učenički ugovor-određeno; 9 Pripravnički staž-određeno; 10 Ustupljeni radnik-određeno; 11 Mirovanje-određeno; 12 Ugovor o radu-određeno; 13 Ugovor o radu-neodređeno; 14 Aneks-određeno; 15 Aneks-neodređeno. U Konfiguracija/Kadrovska administracija/Tipovi ugovora moguće je mijenjati samo postavku Ugovor na određeno DA NE za odabrani Tip ugovora.
Broj ugovora* Broj ugovora brojevi i slova
Datum sklapanja Datum sklapanja ugovora u formatu dd.mm.gggg. datum
Broj aneksa Broj Aneksa; obavezan podatak ako se upisuje aneks brojevi i slova
Broj odluke o otkazu Broj odluke brojevi i slova, max 12
Zabrana tržišnog natjecanja od Datum od kada zabrana počinje teći u formatu dd.mm.gggg. datum
Zabrana tržišnog natjecanja do Datum do kada je zabrana na snazi u formatu dd.mm.gggg. datum
Posebni uvjeti Odabir opcije DA NE
Otežani uvjeti rada Odabir opcije DA NE
Korištenje službenog automobila Odabir opcije DA NE
Napomena Proizvoljan upis korisnika
Razlog sklapanja Proizvoljan upis korisnika
Razlog raskida Proizvoljan upis korisnika
Probni period do Unos datuma do kada probni period vrijedi u formatu dd.mm.gggg. datum
Suglasnost za rad kod drugog poslodavca Odabir opcije DA (potrebno upisati ime drugog poslodavca) ili NE
Rad na različitim mjestima Odabir opcije DA ili NE
Dozvola za rad (stranci) Odabir opcije DA ili NE
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
ISPIS Ispis Ugovora
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.7 Ugovorena plaća
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Od* Datum zaposlenja ili datum od kada je trenutno važeći podatak u formatu dd.mm.gggg. datum
Do Datum do kada je važeći podatak u formatu dd.mm.gggg datum
Platna ljestvica Odabir platne ljestvice prethodno kreirane u Organizacija/Matični podaci/Platne ljestvice. Klikom na 'Iz organizacijskih podataka' program automatski generira Elemente plaće sa njihovim iznosima i postotkom.
Elementi plaće* Ako se ne koriste Platne ljestvice, odabiru se Elementi plaće na temelju kojih će se vršiti obračun plaće te se unose iznosi plaće i postotak u za to predviđena polja.
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
RAZGRANIČI Koristi se za unos promjene Ugovorene plaće odabranog zaposlenika na datum kada dolazi do promjene - Datum razgraničenja. Osim podatka Od i Do, moguće su promjene svih ostalih podataka navedenih u Dodaj. Ovime je osigurano praćenje povijesti promjena.
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.8 Obrazovanje
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Stručna sprema Odabir Stručne spreme prethodno kreirane u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Stručna sprema
Stupanj stručnog obrazovanja Odabir Stupnja stručnog obrazovanja. Odabir stupnja stručnog obrazovanja je usklađeno s terminologijom koja se koristi za kreiranje izvještaja RAD-1G.
Zvanje Zvanje zaposlenika
Titula Titula zaposlenika
Trenutno važeće Odabir DA ili NE
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.9 Računi zaposlenika
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Banka* Odabir banke u kojoj zaposlenik ima račun za isplatu plaće. Podaci o Bankama prethodno su unesei u Kadrovska administracija/Matični podaci/Banke
Vrsta bankovnog računa* Odabir Vrste bankovnog računa između 1 Glavni račun; 2 Drugi račun; 3 Zaštićeni račun; 4 Žiro račun.
Od* Datum zaposlenja ili datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg datum
Do Datum do kada je odabrani račun važeći u formatu dd.mm.gggg datum
IBAN* IBAN zaposlenika kombinacija HR i brojevi, max 21
Iznos Polje ostaje prazno
Postotak Polje ostaje prazno
Za plaću Odabir DA ili NE
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.10 Kompetencije zaposlenika
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Kompetencija Odabir Kompetencije prethodno kreirane u Organizacija/Matični podaci/Kompetencije
Razina Odabir Razine kompetencije za odabranu Kompetenciju. Razine su prethodno definirane u Organizacija/Matični podaci/Kompetencije/Ljestvice kompetencija
Od* Datum zaposlenja ili datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg datum
Do Datum do kada je kompetencija važeća u formatu dd.mm.gggg datum
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.11 Članovi obitelji
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Ime* Ime uzdržavanog člana obitelji
Prezime* Prezime uzdržavanog člana obitelji
OIB* OIB uzdržavanog člana obitelji brojevi, max 11
JMBG JMBG uzdržavanog člana obitelji brojevi, max 13
Datum rođenja* Datum rođenja uzdržavanog člana obitelji u formatu dd.mm.gggg. datum
Tip uzdržavanog člana* Odabir Tipa uzdržavanog člana koji su prethodno kreirani u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Tipovi uzdržavanog člana
Spol* Odabir Ž ili M
Od* Datum od kada se Član obitelji uzdržava
Do Datum do kada se Član obitelji uzdržava
Samo za evidenciju Odabir opcije DA ili NE. Odabir opcije DA, ako nije ni mirovinsko ni zdravstveno osiguran preko radnika
Zdravstveno osiguran preko zaposlenika Odabir opcije DA ili NE
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.12 Informacijski podaci
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Tip podatka Odabir Tipa podatka prethodno kreiranog u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Tipovi informacija
Vrijednost* Unos podatka koji odgovara odabranom Tipu podatka npr. za odabrani Tip podatka Telefon u Vrijednost se unosi telefonski broj brojevi i slova
Od* Datum zaposlenja ili datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg. datum
Do Datum do kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg. datum
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
RAZGRANIČI Koristi se za promjenu Informacijskih (kontakt) podataka odabranog zaposlenika na datum kada dolazi do promjene - Datum razgraničenja. Promjena je moguća u polju Vrijednost. Izmjene ostalih podataka nisu moguće.
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.13 Podaci za obračun plaće HR
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Od* Datum zaposlenja u formatu dd.mm.gggg datum
Do Datum do kada uneseni podatak vrijedi. datum
Osobni faktor olakšice* Unosi se 1 Ima osobnu olakšicu ili 0 Nema osobnu olakšicu. Podatak identičan onome na PK
Dodatni faktor olakšice Zavisi o podacima iz PK zaposlenika (podaci o uzdržavanim članovi i podaci o invaliditetu); npr. 0 nema uzdržavanih članova odnosno nema dodatnog faktora olakšice brojevi
Porezni faktor* Inicijalno 1; upisuje se 0,5 za područja posebne državne skrbi odnosno umanjeni faktor za HRVI brojevi
Šifra općine stanovanja* Odabir šifre općine stanovanja. Podaci o Općinama su prethodno kreirani u Konfiguracija/Kadrovska administracija/ Općine. Podatak je preuzet iz šifrarnika gradova i općina Porezne uprave
Postotak invalidnosti Postotak invalidnosti zaposlenika; samo informacijski podatak brojevi
Invalidnost Podatak iz PK zaposlenika ili bilo kakva napomena korisnika, samo informacijski podatak
Tip zaposlenika za obračun* Odabir Tipa zaposlenika za obračun prethodno kreiranog u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Tipovi zaposlenika za obračun
Mjera vrijedi do Datum na koji mjera zapošljavanja za odabranog djelatnika ističe npr. prvo zaposlenje. datum
Mirovinski stup* Odabir Vrijednosti mirovinskog stupa. Svi zaposlenici rođeni nakon 1962. su članovi MIO I. i II. stupa; za ostale treba provjeriti sa zaposlenikom ili kod REGOS-a MIO1 ili MIO1 i 2
Beneficirana kategorija* Odabir Beneficirane kategorije (isključivo vezano za obavljanje određenih poslova na koje se primjenjuje beneficirani staž)
Šifra općine rada* Odabir Šifre općine rada. Podaci o Općinama su prethodno kreirani u Konfiguracija/Kadrovska administracija/ Općine. Podatak je preuzet iz šifrarnika gradova i općina Porezne uprave
Država stanovanja* Odabir Države stanovanja
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
RAZGRANIČI Koristi se za promjenu podataka za obračun plaće odabranog zaposlenika na datum kada dolazi do promjene - Datum razgraničenja. Osim podatka Od i Do, moguće su promjene svih ostalih podataka navedenih u Dodaj. Ovime je osigurano praćenje povijesti promjena.
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.14 Prethodni poslodavci (kalkulator efektivnog staža)
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Poslodavac* Naziv prethodnog poslodavca ili NIJE POZNATO
Početak rada Datum početka rada kod navedenog poslodavca u formatu dd.mm.gggg. datum
Kraj rada Datum kraja rad kod navedenog poslodavca u formatu dd.mm.gggg. datum
Izračunaj radni staž* Klikom na Izračunaj radni staž, program automatski generira Godine, Mjesece i Dane efektivnog staža. Prethodno je potrebno unijeti podatak o početku i kraju rada te upisati iznos Dnevne satnice.
Dnevna satnica* Unos dnevne satnice zaposlenika kod prethodnog poslodavca npr. 8 brojevi
Godine efektivnog staža Stvarni podaci o radu; bitni za izračun dodatka na minuli staž brojevi, max 2
Mjeseci efektivnog staža Stvarni podaci o radu; bitni za izračun dodatka na minuli staž brojevi, max 2
Dani efektivnog staža Stvarni podaci o radu; bitni za izračun dodatka na minuli staž brojevi, max 2
Godine mirovinskog staža Godine Mirovinskog staža zaposlenika brojevi, max 2
Mjeseci mirovinskog staža Mjeseci Mirovinskog staža zaposlenika brojevi, max 2
Dani mirovinskog staža Dani Mirovinskog staža zaposlenika brojevi, max 2
Tip prethodnog radnog iskustva Odabir Tipa prethodnog radnog iskustva. Tip prethodnog radnog iskustva definira korisnik i kreira se u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Tipovi prethodnog radnog staža. Npr. Ukupni, Neprekinuti.
Tip poslodavca za radni staž Odabir Tipa poslodavca za radni staž. Definira korisnik, a kreira se u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Tipovi poslodavca za radni staž gdje se definira je li se radni staž koristi za Jubilarnu nagradu i/ili za automatsko povećanje koeficijienta
Dodatak za minuli rad Odabir opcije DA ili NE. Koristi se za izračun dodatka za minuli rad.
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ Pregled svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.15 Osnovica redovne plaće
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Element plaće* Odabir Elementa plaće prethodno kreiranog u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Datum od* Datum od kada osnovica redovne plaće stupa na sanagu u formatu dd.mm.gggg. datum
Iznos satnice* Unos iznosa satnice za odabrani element plaće brojevi, max 3
Puni iznos Unos punog iznosa plaće za odabrani element plaće brojevi
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.16 Naknade uz plaće
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Element plaće* Odabir Naknade prethodno kreirane u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće. Unos podataka u poljima sati, iznos, postotak zavisi o primijenjenoj formuli za izračun naknade
Sati Unos sati za odabrani element plaće npr. Naknada za neiskorišteni GO. Na temelju unesenog podatka uz podatak o Postotku sati za odabranu naknadu, program automatski računa Iznos naknade za neiskorišteni GO u obračun brojevi
Iznos Unos iznosa odabrane Naknade uz plaću. Unos iznosa naknade se upisuje u neto ili bruto iznosu (mjesečni). brojevi
Postotak Postotak iznosa odabrane Naknade uz plaću. Osnovica za postotak je bruto ili neto plaća. Naknada se obračunava u postotku na osnovicu. brojevi
Mjesto troška Odabir Mjesta troška. Podatak je prethodno kreiran u Organizacija/Matični podaci/Mjesta troška
Vrsta troška Odabir Vrste troška. Podatak je prethodno kreiran u Organizacija/Matični podaci/Vrste troška
Nalog Odabir Naloga. Podatak je prethodno kreiran u Evidencija rada/Matični podaci/Nalozi
Projekt Odabir Projekta. Podatak je prethodno kreiran u Evidencija rada/Matični podaci/Projekti
Zahtjev Unosi korisnik. Tekstualni podatak slova i brojevi
Datum od* Datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg. datum
Datum do* Datum do kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg. datum
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.17 Obustave
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Elementi plaće* Odabir Obustave prethodno kreirane u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Kredit Odabir Kredita prethodno kreiranog u Evidencija rada/Krediti
Iznos Iznos obustave (rate) brojevi
Postotak Unos postotka kada je obustava u postotku na osnovicu brojevi, max 3
Uvijek isplati u cijelosti Odabir opcije DA ili NE
Grupni virmani Odabir opcije DA ili NE. Opcijom DA, odabrana obustave se isplačuje u zbirnom iznosu skupa s ostalim iznosima iste obustave za odabrani period
Primatelj Odabir Primatelja obustave prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Primatelji plaćanja
Model primatelja Za grupne virmane model se popunja automatski temeljem odabranog Primatelja. Kod pojedinačnih virmana model upisuje korisnik
Poziv na broj primatelja Za grupne virmane popunja se automatski temeljem odabranog Primatelja. Kod pojedinačnih virmana poziv na broj primatelja upisuje korisnik
Valuta Odabir valute: EUR, USD, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, BAM, PLN. Program će upisani iznos u stranoj valuti konvertirati u EUR po srednjem tečaju HNB na dan koji je upisan kao datum obračuna kod kreiranja razdoblja obračuna. (Ili na datum koji je prilikom kreiranja razdoblja obračuna upisan kao datum tečajne liste)
Napomena Proizvoljni unos korisnika
Poredak obustavljanja* Ako nije upisan, slijedi se prednost u skladu sa zakonskim propisima, a zatim po datumu unosa
Datum stupanja na snagu Datum obustave na koju je ista ovjerena od Javnog bilježnika. Podatak za praćenje sljednosti isplate obustava datum
Datum od* Datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg. datum
Datum do Datum do kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg. datum
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabrenog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.18 Odsutnosti
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Od* Datum od kada odsutnost počinje važiti u formatu dd.mm.gggg. datum
Do* Datum isteka odsutnosti u formatu dd.mm.gggg. datum
Tip odsutnosti* Odabir Tipa odutnosti prethodno kreirane u Konfiguracija/Evidencija rada/Tipovi odsutnosti
Dani* Program automatski generira podatak na temelju odabranog perioda u kalendaru
Broj sati* Program automatski generira podatak na temelju odabranog perioda u kalendaru
Broj kalendarskih dana Program automatski generira podatak na temelju odabranog perioda u kalendaru
Dani odsutnosti Program automatski generira podatak na temelju odabranog perioda u kalendaru i radnog rasporeda zaposlenika
Nastavno bolovanje Odabir opcije DA ili NE. Opcija DA ako se nastavlja bolovanje iz prethodnog obračunskog razdoblja.
Kraj nastavnog bolovanja Odabir opcije DA ili NE. Potrebno postaviti DA u mjesecu kada je nastavno bolovanje završeno.
PREGLEDAJ Pregled i izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabranog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
R1 Generiranje Potvrde o plaći za HZZO uz mogućnost ispisa za odabrano bolovanje
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.19 Kvote odsutnosti
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Tip kvote* Odabir Tipa kvote prethodno kreirane u Konfiguracija/Evidencija rada/Tipovi kvote
Od* 01.01. godine za koju se kreira kvota odsutnosti datum
Do* 31.12. godine za koju se kreira kvota odsutnosti datum
Početak korištenja* Datum od kada kvota odsutnosti počinje važiti u formatu dd.mm.gggg datum
Završetak korištenja* Datum isteka kvote odsutnosti u formatu dd.mm.gggg datum
Dani* Unos slobodnih dana za odabranu kvotu odsutnosti npr. Godišnji 20 brojevi
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabranog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.20 Krediti
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Iznos Preostali iznos kredita u trenutku unosa brojevi
Broj kredita* Obavezan podatak kod kredita; podatak iz dokumentacije o obustavi brojevi i slova
Ukupan broj rata Ukupan broj rata otplate kredita; obavezan podatak kod kredita brojevi
Broj plaćenih rata Broj plaćenih rata kredita u trenutku unosa kredita; obavezan podatak kod kredita brojevi
Izračun salda* Odabir Oduzimanje ili Zbrajanje. Kod Zbrajanja Saldo se povećava sukladno uplatama, kod oduzimanja saldo kredita se umanjuje do 0. Za kredit uvijek oduzimanje, za Štednje ide zbrajanje
Iznos rate Iznos otplatnog obroka kredita brojevi
Datum od* Od prvog dana mjeseca za koji žele obračun datum
Datum do Krajnji datum za obračun kredita datum
Napomena Proizvoljni unos korisnika slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabranog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *
2.1.1.21 Izvanredne naknade
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Element plaće* Odabir izvanredne naknade za isplatu zaposleniku
Od* Datum od kada se odabrana naknada isplaćuje u formatu dd.mm.gggg. datum
Do Datum do kada se odabrana izvanredna naknada isplaćuje u formatu dd.mm.gggg. datum
Vrsta izvanrednog obračuna* Odabir Vrste izvanrednog obračuna perthodno kreiranog u Konfiguracija/Evidencija rada/Vrsta izvanrednog obračuna. Izvanredne naknade ne isplaćuju se s isplatom plaće te je stoga potrebno definirati Vrstu izvanrednog obračuna u okviru kojeg će se izvršiti isplata odabrane naknade npr. Isplata putnog naloga, Drugi dohodak…
Indikator izvanrednog obračuna Svakoj isplati u mjesecu dodjeljuje se redni broj. Ako je izvršen već jedan obračun u mjesecu (s indikatorom 1), za sljedeći obračun u mjesecu potrebno je kreirati indikator 2. Za obračun djelatnika koji je otišao indikator počinje od 200 brojevi
Broj sati* Izvanredna naknada u satima brojevi
Iznos Iznos izvanredne naknade za isplatu zaposleniku brojevi
Mjesto troška Odabir mjesta troška. Podatak se vuče iz tablice Organizacija/ Matični podaci/Mjesta troška
Vrsta troška Odabir vrste troška. Podatak se vuče iz tablice Organizacija/ Matični podaci/Vrste troška
Nalog Odabir naloga. Podatak se vuče iz tablice Evidencija rada/ Matični podaci/Nalozi
Projekt Odabir naloga. Podatak se vuče iz tablice Evidencija rada/ Matični podaci/Projekti
Zahtjev Tekst polje za proizvoljni unos korisnika slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka kadrovske datoteke za odabranog djelatnika navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje kadrovske datoteke za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *

2.1.2 Kadrovski događaj

Kadrovski događaj predstavlja set Kadrovskih datoteka kojima se upravlja podacima zaposlenika. Uz dodavanje novog kadrovskog događaja za unesenog zaposlenika, omogućen je pregled i uređivanje postojećih kadrovskih događaja po zaposleniku. Svaki Kadrovski događaj je konfigurabilan te mu je moguće u dijelu Konfiguracija/Kadrovska administracija/Kadrovski događaji dodati željenu kadrovsku datoteku.
Primjeri Kadrovskih događaja: Zapošljavanje, Preraspodjela, Odlazak, Ponovni dolazak, ...
Kreiranje kadrovskog događaja je konfigurabilno i ovisi o potrebama korisnika.

2.1.3 Prvi unos zaposlenika 'Dodaj'

Kod zapošljavanja; prvog unosa zaposlenika u program; koristi se modul Kadrovska administracija/Zaposlenik i funkcija Dodaj.

2.1.4 Ispis

Funkcionalnost programa kojom je omogućen Ispis evidencije o radniku pojedinačno i Grupni ispis evidencije o radniku u pdf-u.
DOKUMENT PODACI FORMAT
EVIDENCIJA PODATAKA O RADNIKU Spol .PDF
Datum rođenja
Državljanstvo
Prebivalište ili boravište
Dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada
Stručno obrazovanje
Posebni ispiti I tečajevi
Datum početka rada
Radno vrijeme
Suglasnost za rad kod drugog poslodavca
Rad u inozemstvu
Privremeno ustupanje radnika u povezano društvo
Staž s povećanim trajanjem
Mjesto rada
Vrijeme korištenja prava u skladu s posebnim propisima
Datum prestanka radnog odnosa
Razlog prestanka radnog odnosa

Grupnim ispisom evidencije o radniku omogućen je ispis Evidencije podataka o svim radnicima odabrane Organizacijske jedinice i/ili Vrste zaposlenika odjednom

2.1.5 Pregled

Omogučuje pregled kadrovskih datoteka po zaposleniku na ekranu.

2.2 Matični podatci

U Matičnim podacima Kadrovske administracije upravlja se Relacijama za prijevoz, Administratorima, Kadrovskim područjima i Bankama.

2.2.1 Relacije za prijevoz

Primjena relacije za izračun naknade za prijevoz.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Oznaka* Oznaka relacije za prijevoz slova i brojevi max 5
Ime Naziv relacije za prijevoz npr. Split 1 zona slova i brojevi
Iznos* Iznos troška prijevoza u skladu s odabranom naknadom brojevi max 8
Naknada* Odabir Naknade prethodno kreirane u Evidencija rada/Naknade uz plaću npr. Troškovi prijevoza mjesečni po radnim danima
Od* Datum od relacija počinje važiti u formatu dd.mm.gggg datum
Do Datum prestanka važenja relacije za prijevoz u formatu dd.mm.gggg datum
UREDI Izmjena svih podataka Relacije za prijevoz navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabrane Relacije za prijevoz
RAZGRANIČI Koristi se za promjenu podataka odabrane Relacije za prijevoz na datum kada dolazi do promjene - Datum razgraničenja. Moguća je promjena Iznosa. Ostali podaci se ne mogu mijenjati. Ovime je osigurano praćenje povijesti promjena.
Sva obvezna polja za unos označena su *

2.2.2 Administratori

Koristi se za dodavanje Administratora odgovornog za vođenje kadrovske evidencije.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Oznaka* Oznaka Administratora slova i brojevi max 3
Korisnik* Odabir Korisnika programa za Administratora
UREDI Izmjena svih podataka Administratora navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje Administratora
Sva obvezna polja za unos označena su *

2.2.3 Kadrovska područja

Za potrebe kadrovskih izvještaja koji nisu vezani za organizacijsku strukturu koriste se kreirana kadrovska područja.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Oznaka* Oznaka Kadrovskog područja slova i brojevi
Ime* Naziv kadrovskog područja slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka Kadrovskog područja navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje Kadrovskog područja
Sva obvezna polja za unos označena su *

2.2.4 Banke (popis banaka HNB)

FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis Dozvoljene vrijednosti
DODAJ Ime banke Naziv banke slova i brojevi
Adresa banke Adresa banke, kućni broj slova i brojevi
IBAN prefiks HR slova i brojevi max 5
Prefiks br. računa Prefiks broja računa Banke brojevi max 7
Grad Odabir Grada banke. Podaci o gradovima se kreiraju u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Gradovi ili korištenjem ikone +
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabrane Banke
Sva obvezna polja za unos označena su *

2.3 Izvještaji

Kreiranje kadrovskih izvještaja, novih predložaka izvještaja uz mogućnost ispisa istih u Excelu.

2.3.1 Kadrovski izvještaji

U podmodulu Kadrovski izvještaji pripremljeni su predlošci izvještaja o radnicima po kadrovskim datotekama. Ovi izvještaji ispisuju podatke kako su upisani u programsko rješenje. Po potrebi korisnik može i samostalno kreirati nove predloške ('Dodaj'), odnosno uređivati postojeće izvještaje ('Uredi'). Svi izvještaji se kreiraju u Excel tablicama te se podaci u izvještaju mogu i naknadno uređivati i sortirati po potrebama korisnika.
Generiranjem izvještaja kreiraju se excelice iz prethodno pripremljenih predložaka izvještaja. Kod kreiranja predložaka izvještaja kreiraju se dvije kategorije:
 1. Stupci za prikaz - odabiru se podaci iz kadrovskih datoteka koji će se prikazati u generiranom Excelu.
 2. Stupci za filter - postavljaju se filteri kojima će se definirati vrijednosti podataka iz Stupaca za prikaz u Excelu npr. kod Generiranja izvještaja po odabranom predlošku ‘Zaposlenici po tipu ugovora’, korisnik postavljenim filterima definira vrijednosti podataka za ispis i to:
NAZIV FILTERA VRIJEDNOST FILTERA FILTER
STATUS Jednako DA ili NE
ORGANIZACIJSKA JEDINICA Jednako Odabir Organizacijske jedinice prethodno kreirane u Organizacija/Organizacijska struktura
Različito od
DATUM ROĐENJA Veći od dd.mm.gggg
Manji ili jednak dd.mm.gggg
Veći ili jednak dd.mm.gggg
Jednako dd.mm.gggg
Manji od dd.mm.gggg
Između dd.mm.gggg
GRUPA OBRAČUNA PLAĆE Jednako Odabir Grupe obračuna plaće prethodno kreirane u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Grupe obračuna plaće
Različito od


FUNKCIONALNOSTI PODACI OPIS
DODAJ
(predložak izvještaja)
Ime izvještaja Naziv izvještaja
Stupci za prikaz + - Red.Br. Broj stupca u Excelu
Kadrovska datoteka Odabir Kadrovske datoteke
Polje Odabir podatka iz odabrane kadrovske datoteke za prikaz u Excelu
Ime Naziv stupca u Excelu
Stupci za filter + - Kadrovska datoteka Odabir Kadrovske datoteke za filter
Polje Odabir podatka iz odabrane kadrovske datoteke
UREDI Izmjena svih stavki iz Dodaj
UKLONI Brisanje odabranog Kadrovskog izvještaja
GENERIRAJ
(izvještaj u Excelu)
Koristi se za generiranje izvještaja u Excelu na temelju odabranog perioda i Predloška izvještaja
Primjeri Kadrovskih izvještaja:
 • Zaposlenici po spolu
 • Zaposlenici po tipu ugovora
 • Tip zaposlenika za obračun
 • Radni raspored
 • Podaci o ugovoru i radnom rasporedu
 • Podaci o obrazovanju radnika
 • Opći podaci o zaposleniku

2.3.2 Ostali izvještaji

Pod ostalim izvještajima nalaze se izvještaji koji sadrže određene izračune na osnovu upisanih podataka za svakog radnika. Mogu se generirati na točno određeni datum ili za neki period:
IZVJEŠTAJ PODACI za generiranje OPIS
Izvještaj za jubilarne nagrade Od Do Popis svih zaposlenika koji su u zadanom periodu Od Do ostvarili pravo na jubilarnu nagradu
Izvještaj o tekućem stažu u kompaniji Na datum Godine, Mjeseci, Dani rada zaposlenika u kompaniji na odabrani datum
Izvještaj o ukupnom efektivnom radnom stažu Na datum Ukupno Godine, Mjeseci, Dani rada zaposlenika na odabrani datum
Izvještaj o ukupnom mirovinskom stažu Na datum Ukupno Godine, Mjeseci, Dani mirovinskog staža zaposlenika na odabrani datum
Izvještaj o prethodnom radnom stažu* Na datum Godine, Mjeseci, Dani prethodnog staža zaposlenika na odabrani datum prema odabranom Tipu prethodnog radnog iskustva (npr. Ukupni, Tekući) i Tipu poslodavca za radni staž
Odabir Tipa prethodnog radnog iskustva kreiranog u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Tipovi prethodnog radnog staža
Odabir Tipa poslodavca za radni staž prethodno kreiranog u Konfiguracija/Kadrovska administracija/ Tipovi poslodavca za radni staž
Uračunaj staž u trenutnoj kompaniji* DA NE
Izvještaj o kvotama odsutnosti Na datum Zaposlenik, Radno mjesto, Organizacijska jedinica, Tip kvote, Početak korištenja, Završetak korištenja, Ukupno dana, Iskorišteno dana, Neiskorišteni dani
Kartica primanja zaposlenika Sati, Bruto, Doprinos MIO, Dohodak, Porez, Prirez, Neto, Naknade (neoporezive), Refundacije, Neto + Naknade + Refundacije, Obustave, Isplata

2.3.3 Rad-1G

Godišnji izvještaj o zaposlenima i isplaćenoj plaći za Državni zavod za statistiku sa svim zakonski definiranim podacima za RAD-1G.

2.4 Grupne akcije

Za veći broj zaposlenika jednom naredbom omogućena je izmjena radnog rasporeda ili pojedini elementi ugovorene plaće te ispisi iz predefiniranih predložaka.

2.4.1 Grupne akcije

Grupnim akcijama omogućena je promjena elemenata plaće (samo za radnike s istoznačnim elementima) i radnih rasporeda na većem broju zaposlenika (odabranih, za odabranu Organizacijsku jedinicu ili prema Vrsti zaposlenika) odjednom.
FUNKCIONALNOSTI PODACI OPIS DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
RAZGRANIČI UGOVORENE PLAĆE (potrebno prethodno odabrati Element plaće da bi funkcionalnost bila omogućena korisniku) Datum razgraničenja* Datum od kada promjena odabranog Elementa plaće stupa na snagu u formatu dd.mm.gggg dd.mm.gggg
Element plaće* Odabir Elementa plaće za promjenu. Elementi plaće prethodno su kreirani u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Iznos Unos promijenjenog iznosa odabranog elementa plaće koji će se primijenit na odabranu grupu zaposlenika brojevi max 8
RAZGRANIČI RADNI RASPORED Datum razgraničenja* Datum od kada promjena Radnog rasporeda stupa na snagu u formatu dd.mm.gggg dd.mm.gggg
Radni raspored* Odabir Radnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija vremena/Matični podaci/Radni raspored

2.4.2 Ispis iz predložka

Za odabranog zaposlenika ili zaposlenike odabrane Organizacijske jedinice omogućen je ispis dokumenata na temelju odabranog predloška dokumenta npr. ispis Ugovora o radu na neodređeno za sve zaposlenike odabrane Organizacijske jedinice. Program omogućuje pregled zaposlenika za ispis uz mogućnost eliminiranja zaposlenika iz ispisa.
PODACI za generiranje OPIS
ZAPOSLENIK Odabir zaposlenika za ispis
ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odabir Organizacijske jedinice za ispis
TIP GENERIRANJA Jedan dokument Odabir tipa generiranja: kao zip za generiranje više dokumenata zasebno ili svi izvještaji kao dio jednog dokumenta
Više dokumenata - zip
PREDLOŽAK DOKUMENTA Ugovor o radu - određeno Odabir predloška dokumenta za ispis
Ugovor o radu - neodređeno
POTPISNIK DRUŠTVA Direktor društva Odabir potpisnika društva
Direktor službe ili voditelj odjela
DATUM POTPISA Datum potpisa dokumenta

3. Evidencija rada

Upravljanje vremenom, odsutnostima, naknadama i obustavama, praćenje kreditnog salda, kreiranje radnih rasporeda na dnevnoj i tjednoj bazi, unos planova rada, planiranje prekovremenih sati i sati terenskog rada.

Upravljanje radnim rasporedima i kvotama odsutnosti
Sustav nudi fleksibilnost u kreiranju dnevih i tjednih radnih rasporeda uz mogućnost postavljanja smjenskog rada te automatsko generiranje kvota odsutnosti (Godišnji, Plaćeni dopust) za odabrane zaposlenike.
Pravilo izračuna kvota, uz fiksne iznose koji su primjenjivi svim zaposlenicima uključuje i mogućnost konfiguracije izvanrednih dana koji se dodaju kvoti odabranih zaposlenika.
Planiranje i praćenje radnog vremena zaposlenika
Konfigurabilnost tipova sati rada osigurava kreiranje neograničenih kombinacija sati rada uz postavljanje postotka satnice rada za odabrani tip.
Automatske kontrole i konfigurabilnost u postavljanju kontrola u Planovima rada osiguravaju točnost i preglednost unosa podataka u modulu za praćenje evidencije vremena zaposlenika.
Uneseni podaci u evidenciji vremena su automatski vidljivi i primjenjivi u sustavu za daljnju obradu (obračun plaća).
Korištenjem Planova rada omogućena je dnevna sumarna kontrola unesenih sati rada i za djelatnike koji u danu ostvaruju rad na različitim mjestima rada i čije evidencije se vode u više poslovnih jedinica.
Praćenje odsutnosti
Evidencija bolovanja uz prijavu godišnjih odmora, plaćenog dopusta, neplaćenih slobodnih dana...
Sustav generira Obrazac R1 za upisano bolovanje (Refundacija bolovanja), a za Godišnji prati evidenciju iskorištenih dana kvote.
Upravljanje obustavama i naknadama
Mogućnost unosa naknada uz plaću i izvanrednih naknada.
Po iskorištenju neoporezivog iznosa naknada, kod isplate sustav automatski prenosi preostale iznose u oporezive.
Obustave na plaći se provode automatski u skladu s aktualnim Zakonom RH vodeći računa o ograničenjima ovrhe; zaštićenim iznosima i tipovima primanja koja su izuzeta od ovrhe.
Mogućnost praćenja grupnih obustava.

3.1 Evidencija rada (XTRA)

3.1.1 Evidencija vremena

U programu je omogućeno vođenje Evidencije radnog vremena na dnevnoj razini i na razini mjeseca odabirom opcija
 • Idi na dnevnu ERV uz odabir dana za unose planova rada
 • Idi na mjesečnu ERV uz odabir mjeseca za unose planova rada
IDI NA MJESEČNU ERV
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
PREGLED UREDI Element plaće* Odabir Elementa plaće prethodno kreiranog u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Od* Početak radnog vremena djelatnika na odabrani dan u satima za odabrani element plaće
Do* Kraj radnog vremena djelatnika na odabrani dan u satima za odabrani element plaće
Sati Program automatski generira podatak temeljem unosa Od Do
Iznos Mogućnost upisa iznosa (zarada djelatnika za odabrani element)
Mjesto troška Odabir Mjesta troška prethodno kreiranog u Organizacija/Matični podaci/Mjesta troška
Vrsta troška Odabir Vrste troška prethodno kreiranog u Organizacija/Matični podaci/Vrste troška
Nalog Odabir Naloga prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Nalozi
Projekt Odabir Projekta prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Projekti
Posao Odabir Posla prethodno kreiranog u Organizacija/Matični podaci/Posao
UKLONI Brisanje odabranog plana na odabrane dane
GENERIRAJ Iz radnog rasporeda Generiranje ERV-a iz radnog rasporeda koristi se za zaposlenike koji imaju fiksno radno vrijeme te stoga za njih nije potrebno voditi planove rada. ERV za djelatnika se vuče iz Kadrovske datoteke Radni raspored
UKLONI ZA PERIOD Brisanje evidencije rada odabranim zaposlenicima za odabrani mjesec
GENERIRAJ iz radnog rasporeda Generiranje ERV-a iz radnog rasporeda koristi se za zaposlenike koji imaju fiksno radno vrijeme te stoga za njih nije potrebno voditi planove rada. ERV za djelatnika se vuče iz Kadrovske datoteke Radni raspored
ISPIS Ispis po zaposleniku.pdf Evidencija radnog vremena za odabrani mjesec s podacima o početku i kraju radnog vremena po danima uz definirane tipove radnih sati, dodatke i odsutnosti. Dokument u pdf-u
Detaljan ispis po zaposleniku.pdf Evidencija radnog vremena za odabrani mjesec s podacima o ukupnom dnevnom i mjesečnom fondu ostvarenih sati rada i to redovnih sati, odsutnosti i dodataka. Dokument u pdf-u
Ispis po vrstama sati.xlsx Dokument u Excelu sa specificiranim podacima o vrstama sati rada i ostvarenom fondu djelatnika za odabrani mjesec. Preporuka je koristiti ovaj ispis za kontrolu evidencije
Ispis po danima.pdf Dokument u pdf-u s prikazom dnevnog fonda sati uz sumaran prikaz sati redovnog rada, bolovanja i godišnjeg odmora za odabrani mjesec
Ispis po mjestu troška.xlsx Dokument u Excelu. Prikaz sati rada za odabrane djelatnike prema vrstama sati i mjestu troška
Usporedba plana i odsutnosti.xlsx Dokument u Excelu. Koristi se za provjere:
1 Uneseni dan u planu se podudara s unesenim danom u odsutnostima – polja označena zelenom bojom u Excelu
2 Uneseni dan u planu se ne podudara s unesenim danom u odsutnostima – polja označena crvenom bojom u Excelu
3 Uneseni sati odsutnosti u planu se ne podudaraju s unesenim satima u odsutnosti – polja označena narančastom bojom u Excelu
Popis zaključanih zaposlenika.pdf Dokument u pdf-u; sadrži popis svih djelatnika čija evidencija nije zaključana za odabrani mjesec. Djelatnici su prikazani crvenom bojom uz napomenu NIJE ZAKLJUČAN
AKCIJE KONTROLA ERV Kreira dokument u pdf-u. Koristi se za Kontrolu ERV; pregled svih djelatnika koji su prekoračili dozvoljeni fond sati u odabranom mjesecu
ZAKLJUČAJ Zaključavanje ERV. Daljnja promjena podataka je onemogućena
OTKLJUČAJ Otključavanje ERV. Koristi se za unos potrebnih izmjena, ako je ERV prethodno zaključana
Sva obvezna polja za unos označena su *
IDI NA DNEVNU ERV
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
UREDI Element plaće* Odabir Elementa plaće prethodno kreiranog u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Od* Početak radnog vremena djelatnika na odabrani dan u satima za odabrani element plaće
Do* Kraj radnog vremena djelatnika na odabrani dan u satima za odabrani element plaće
Sati Program automatski generira podatak temeljem unosa Od Do
Iznos Mogućnost upisa iznosa (zarada djelatnika za odabrani element)
Mjesto troška Odabir Mjesta troška prethodno kreiranog u Organizacija/Matični podaci/Mjesta troška
Vrsta troška Odabir Vrste troška prethodno kreiranog u Organizacija/Matični podaci/Vrste troška
Nalog Odabir Naloga prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Nalozi
Projekt Odabir Projekta prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Projekti
Posao Odabir Posla prethodno kreiranog u Organizacija/Matični podaci/Posao
UKLONI Brisanje evidencije rada odabranim zaposlenicima na odabrani dan
GENERIRAJ iz radnog rasporeda Generiranje ERV-a iz radnog rasporeda koristi se za zaposlenike koji imaju fiksno radno vrijeme te stoga za njih nije potrebno voditi planove rada. ERV za djelatnika se vuče iz Kadrovske datoteke Radni raspored
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.2 Odsutnosti

Unutar ovog podmodula potrebno je upisati sve odsutnosti (bolovanja po primljenim doznakama, godišnje odmore, plaćene dopuste....). Odsutnosti se obavezno upisuju prije generiranja evidencije prisutnosti. Upisane odsutnosti mogu se za neki period i/ili po tipu odsutnosti ili po zaposleniku spremiti na računalu u Excel formatu. Za tipove odsutnosti koje poslodavac isplaćuje na teret HZZO odnosno koje od prvog dana isplaćuje HZZO, može se nakon provedenog obračuna plaće, iz programskog rješenja preuzeti i tiskati Potvrda o plaći R1 (u pdf formatu).
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
DODAJ Zaposlenik (kad. br ime i prezime) Odabir zaposlenika dodanog u Kadrovska administracija.
Od* Datum Od kada odabrani Tip odsutnosti počinje teći dd.mm.gggg
Do* Datum Do kada je odabrani Tip odsutnosti važeći dd.mm.gggg
Tip odsutnosti* Odabir Tipa odsutnosti prethodno kreiranog u Konfiguracija/Evidencija rada/Tipovi odsutnosti
Dani* Program automatski generira na temelju odabira u polju Od Do.
Broj sati* Program automatski generira na temelju odabira u polju Od Do.
Broj kalendarskih dana Program automatski generira na temelju odabira u polju Od Do.
Nastavno bolovanje Odabir opcije DA ili NE. Opcija DA ako se prethodno kreirano bolovanje nastavlja.
Kraj nastavnog bolovanja Odabir opcije DA ili NE. Potrebno postaviti DA u mjesecu kada je nastavno bolovanje završeno.
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabranog odsustva za odabranog djelatnika
Excel Zaposlenik (kad. br ime i prezime) Prikaz svih podataka o odsutnostima za odabrani period u Excelu
Radno mjesto
Organizacijska jedinica
Tip odsutnosti
Od dd.mm.yyyy
Do dd.mm.yyyy
Dani
Broj sati*
Broj kalendarskih dana
Nastavno bolovanje
Kraj nastavnog bolovanja
R1 Generiranje Potvrde o plaći za HZZO u pdf-u uz mogućnost ispisa za odabrano bolovanje
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.3 Refundacije bolovanja

Za bolovanja koja isplaćuje poslodavac na teret HZZO-a program pruža mogućnost kreiranja Zahtjeva za HZZO u svrhu refundacije isplaćenih sredstava. Nakon isplaćenih plaća, podaci za potrebe refundacija se generiraju u ovom podmodulu.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
UREDI Kadrovski broj Podatak se ne može mijenjati
Ime i prezime Podatak se ne može mijenjati
Tip odsutnosti Podatak se ne može mijenjati
Broj sati Podatak se ne može mijenjati
Iznos isplaćeno Podatak se ne može mijenjati
Iznos refundirano Unos iznosa refundacije, ako postoje određene razlike koje HZZO ne refundira brojevi
Datum refundacije Unos datuma refundacije dd.mm.gggg
Napomena Proizvoljni unos korisnika slova i brojevi
EXCEL Kadrovski broj Generiranje Izvještaja refundacije bolovanja u Excelu
Ime i prezime
Radno mjesto
Organizacijska jedinica
Razdoblje obračuna
Tip odsutnosti
Broj sati
Datum refundacije
Iznos isplaćeno
Iznos refundirano
Napomena
ZAHTJEV ZA HZZO.xlsx Ime i prezime Dokument u Excelu koji se dostavlja HZZO u svrhu refundacije bolovanja
OIB
Šifra uzorka PNR
Privremena nesposobnost za rad
Broj dana
Broj sati
Satna osnovica
%
Iznos za naplatu
Obveznik uplate doprinosa je isplatio naknadu plaće dana
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.4 Obustave

FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Zaposlenik Odabir zaposlenika prethodno dodanog u Kadrovska administracija
Elementi plaće* Odabir Tipa obustave prethodno kreirane u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Kredit Odabir kredita prethodno kreiranog u Evidencija rada/Krediti; ako je odabrani Element plaće Kredit
Iznos Program automatski vuče podatak za odabrani Element plaće Kredit. Za ostale vrste obustava unosi se podatak. brojevi
Postotak Za obustavljanje postotka odabrane Obustave potrebno unijeti podatak (uglavnom primjena kod sindikalne članarine) brojevi
Uvijek isplati u cijelosti Odabir opcije DA ili NE. Proizvoljno definira korisnik
Grupni virmani Odabir opcije DA ili NE. Opcijom DA, odabrana obustave se isplaćuje u zbirnom iznosu skupa s ostalim iznosima iste obustave za odabrani period
Primatelj Odabir Primatelja. Primatelji se prethodno definiraju u Evidencija rada/Matični podaci/Primatelji plaćanja
Model primatelja Prefiks HR slova i brojevi max 4
Poziv na broj primatelja Unos poziva na broj primatelja npr. partija kredita brojevi
Valuta Odabir valute EUR, USD, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, SEK, CHF, BAM, PLN
Napomena Proizvoljni unos korisnika slova i brojevi
Poredak obustavljanja* Definira se redoslijed kojim će se obustavljati obustava zaposlenika u odnosu na druge obustave zaposlenika, ako ih ima
Datum stupanja na snagu Datum stupanja na snagu obustave, ovjeren od Javnog bilježnika dd.mm.gggg
Datum od* Datum od kada će se obustava primjenjivati u obračunu dd.mm.gggg
Datum do Datum do kada će se obustava primjenjivati u obračunu dd.mm.gggg
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabrane Obustave
EXCEL Kadrovski broj Generiranje Izvještaja o obustavama na plaću u Excelu
Ime i prezime
Radno mjesto
Organizacijska jedinica
Element plaće
Od
Do
Iznos
Postotak
Valuta
Šifra namjene
Napomena
Primatelj
Broj kredita
Uvijek isplati u cjelosti DA NE
Grupni virman DA NE
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.5 Naknade uz plaću

Naknade koje se isplaćuju zajedno s plaćom radnika, mogu se upisati pojedinačno za svakog radnika ili uvesti skupno iz Excel tablice korištenjem modula Uvoz podataka/Evidencija vremena/Naknade uz plaću. Za uvoze koriste se excelice preuzete iz programa XTRA. Excel za uvoz Naknada uz plaću se preuzima iz Uvoz podataka/Evidencija vremena/Naknade uz plaću; klikom na ikonu Excel.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Zaposlenik Odabir zaposlenika prethodno dodanog u Kadrovska administracija
Elementi plaće* Odabir Tipa naknade prethodno kreirane u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Sati Odabrana naknada u satima; unos brojevi
Iznos Odabrana naknada u iznosu; unos brojevi
Postotak Unos postotka satnice odabrane naknade brojevi
Mjesto troška Odabir Mjesta troška. Podatak je prethodno kreiran u Organizacija/Matični podaci/Mjesta troška
Vrsta troška Odabir Vrste troška. Podatak je prethodno kreiran u Organizacija/Matični podaci/Vrste troška
Nalog Odabir Naloga. Podatak je prethodno kreiran u Evidencija rada/Matični podaci/Nalozi.
Projekt Odabir Projekta. Podatak je prethodno kreiran u Evidencija rada/Matični podaci/Projekti.
Zahtjev Unosi korisnik. Tekstualni podatak slova i brojevi
Datum od* Datum od kada će se naknada primjenjivati u obračunu dd.mm.gggg
Datum do Datum do kada će se naknada primjenjivati u obračunu dd.mm.gggg
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabrane Naknade
EXCEL Kadrovski broj Generiranje Izvještaja o naknadama na plaću u Excelu
Ime i prezime
Radno mjesto
Organizacijska jedinica
Element plaće
Od
Do
Sati
Iznos
Postotak
Mjesto troška
Nalog
Projekt
Zahtjev
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.6 Izvanredne naknade

Naknade koje se ne isplaćuju zajedno s plaćom radnika već se za njih radi poseban obračun (npr. naknada za prijevoz, jubilarne nagrade, regres...). Potrebno ih je upisati za svakog zaposlenika pojedinačno ili uvesti skupno korištenjem excel tablica za uvoz. Koristiti tablicu preuzetu iz XTRA-e; modula Uvoz podataka/Evidencija vremena/Izvanredne naknade.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Zaposlenik Odabir zaposlenika prethodno dodanog u Kadrovska administracija
Elementi plaće* Odabir Tipa naknade prethodno kreirane u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Datum od* Datum od kada odabrana naknada postaje važećom dd.mm.gggg
Datum do Datum do kada će se naknada primjenjivati dd.mm.gggg
Vrsta izvanrednog obračuna* Odabir Vrste izvanrednog obračuna prethodno kreiranog u Konfiguracija/Evidencija rada/Vrste izvanrednog obračuna
Indikator izvanrednog obračuna Svakoj isplati u mjesecu dodjeljuje se redni broj. Ako je izvršen već jedan obračun u mjesecu (s indikatorom 1), za sljedeći obračun u mjesecu potrebno je kreirati indikator 2. Za obračun djelatnika koji je otišao indikator počinje od 200 brojevi
Broj sati Broj sati izvanrednog obračuna brojevi
Iznos Iznos izvanredne naknade za isplatu zaposleniku brojevi
Mjesto troška Odabir Mjesta troška. Podatak je prethodno kreiran u Organizacija/Matični podaci/Mjesta troška
Vrsta troška Odabir Vrste troška. Podatak je prethodno kreiran u Organizacija/Matični podaci/Vrste troška
Nalog Odabir Naloga. Podatak je prethodno kreiran u Evidencija rada/Matični podaci/Nalozi
Projekt Odabir Projekta. Podatak je prethodno kreiran u Evidencija rada/Matični podaci/Projekti
Zahtjev Unosi korisnik. Tekstualni podatak slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabrane Naknade
EXCEL Kadrovski broj Generiranje Izvještaja o Izvanrednim naknadama u Excelu
Ime i prezime
Radno mjesto
Oznaka org. jedinice
Organizacijska jedinica
Element plaće
Od
Do
Vrsta izvanrednog obračuna
Dnevni indikator izvanrednog obračuna
Sati
Iznos
Mjesto troška
Nalog
Zahtjev
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.7 Isplaćene neoporezive naknade

Omogućuje pregled isplaćenih iznosa neoporezivih naknada po djelatnicima u odabranoj godini. Ovaj modul primjenjuje se samo za upis podatka novozaposlenim radnicima da bi u XTRI osigurali ispravno razdvajanje iznosa na neoporezivi i oporezivi dio.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Zaposlenik* Odabir zaposlenika prethodno dodanog u Kadrovska administracija
Element plaće* Odabir neoporezive naknade
Iznos* Unos isplaćenog iznosa brojevi
Godina* Unos godine u kojoj je neoporeziva naknada isplaćena brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje Isplaćene neoporezive naknade
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.8 Osnovica redovne plaće

Omogućuje unos satnice za odabrani element plaće npr. Bolovanje na teret poslodavac. Koristi se za unos satnica bolovanja u periodu dok se ne provede obračun plaća za prvih 6 mjeseci rada u programu. Nakon 6 provedenih obračuna plaća, sustav automatski računa satnice bolovanja.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Zaposlenik* Odabir zaposlenika prethodno dodanog u Kadrovska administracija
Element plaće* Odabir Elementa plaće npr. Bolovanje poslodavac prethodno kreirane u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Datum od* Datum od kada je osnovica postala važećom dd.mm.gggg
Iznos satnice* ili Unos iznosa satnice ili brojevi
Puni iznos Unos punog iznosa isplaćenog po odabranom Elementu plaće brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje Isplaćene neoporezive naknade
EXCEL Kadrovski broj Izvještaj osnovica redovne plaće u Excelu
Ime i prezime
Radno mjesto
Organizacijska jedinica
Element plaće
Od
Iznos
Puni iznos
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.9 Krediti

Koristi se za unos svih podataka o Kreditima zaposlenika. Za kreirane Kredite potrebno je kreirati i Obustavu po zaposleniku u Evidencija rada/Obustave na temelju koje se obustavljaju odabrani Krediti zaposlenika u obračunu.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Zaposlenik* Odabir zaposlenika prethodno dodanog u Kadrovska administracija
Iznos Iznos kredita na dan upisa u program brojevi
Broj kredita* Broj kredita brojevi
Ukupan broj rata Ukupan broj rata kredita u trenutku unosa kredita u program brojevi
Broj plaćenih rata Broj plaćenih rata kredita kroz program. Podatak se upisuje u trenutku unosa kredita u program i uvijek pokazuje upisani podatak; daljnje praćenje je omogućeno klikom na Pregled kredita brojevi
Izračun salda* Odabir ZBRAJANJE ili ODUZIMANJE. Za kredit uvijek ide oduzimanje, a kod štednja zbrajanje
Iznos rate Iznos rate kredita brojevi
Datum od* Datum od kada se kredit primjenjuje na obračunu dd.mm.gggg
Datum do Datum isteka kredita dd.mm.gggg
Napomena Unos korisnika po želji slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabranog Kredita po zaposleniku
EXCEL Kadrovski broj Izvještaj o kreditima u Excelu
Ime i prezime
Radno mjesto
Organizacijska jedinica
Od
Do
Iznos rate
Broj kredita
Ukupan iznos
Ukupan broj rata
Saldo
PREGLED Godina Tablični prikaz podataka o isplatama po Kreditu za odabranog djelatnika uz info o Broju plaćenih rata i preostalom Saldu
Mjesec
Broj kredita
Valuta
Iznos
Broj plaćenih rata
Saldo
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.10 Kvote odsutnosti

Kvote odsutnosti služe za određivanje ukupnog broja dana godišnjeg odmora za svakog zaposlenika, a potrebno ih je generirati za svaku godinu pojedinačno. Također omogućuju jednostavno praćenje broja iskorištenih dana godišnjeg odmora za svakog zaposlenika. Da bi se mogle generirati kvote odsutnosti potrebno je postaviti Pravila izračuna kvota u Konfiguracija/Evidencija rada/Pravila izračuna kvota. Uz postavljanje kvota godišnjeg odmora, u kvotama odsutnosti se postavljaju i kvote za plaćeni dopust. Generiranje kvota je omogućeno pojedinačno i grupno.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Zaposlenik* Odabir zaposlenika prethodno dodanog u Kadrovska administracija
Tip kvote* Odabir Tipa kvote iz padajućeg izbornika. Tip kvote je konfigurabilan
Od* Datum početka važenja kvote odsutnosti dd.mm.gggg
Do* Datum završetka važenja kvote odsutnosti dd.mm.gggg
Početak korištenja* Datum od kada se kvota odsutnosti može početi koristiti dd.mm.gggg
Završetak korištenja* Datum do kojeg se kvota odsutnosti mora iskoristiti u cijelosti dd.mm.gggg
Dani* Ukupan broj dana odsutnosti na raspolaganju zaposleniku brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
GENERIRAJ Odabranim Zaposlenicima Funkcionalnost kojom se generiraju kvote odsutnosti odabranim zaposlenicima/zaposleniku uz uvjet da su prethodno definirani Tipovi kvota u Konfiguracija/Evidencija rada/Tipovi kvote s utvrđenim Pravilima izračuna kvote
Za zaposlenika
UKLONI Brisanje odabrane kvote odsutnosti odabranog zaposlenika
IZRAČUNAJ KVOTE Ovom funkcionalnošću sve promjene odrađene na godišnjem se prenose u Izvještaje
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.11 Planiranje godišnjeg odmora

Kreiraju se planovi za korištenje godišnjih odmora po zaposlenicima. Prethodno je potrebno generirati Odluku o korištenju godišnjeg odmora na razini Tvrtke za odabranu godinu (Dodaj). Korištenje godišnjeg odmora po zaposlenicima definira se odabirom generirane Odluke na razini Tvrtke te klikom na Pregledaj. Kreirani i odobreni godišnji odmori po djelatnicima se automatski prenose u Odsutnosti, a iz Odsutnosti u obračun.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Oznaka* Unos oznake plana godišnjeg odmora brojevi max 10
Ime* Naziv plana npr. Plan 2022 slova i brojevi
Godina* Unos godine na koji se plan odnosi brojevi max 4
Vrsta plana* Odabir Vrste plana
Plan donesen* Datum unosa Plana godišnjeg odmora dd.mm.gggg
Predložak dokumenta Odabir predloška dokumenta. Predlošci dokumenta učitavaju se u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Predlošci dokumenta
Predložak dokumenta Odabrati iz padajućeg izbornika
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
PREGLEDAJ
(Pregled odabranog plana godišnjih odmora po zaposlenicima uz mogućnosti dodavanja, izmjene i brisanje plana za odabranog zaposlenika)
DODAJ Zaposlenik* Odabir zaposlenika prethodno dodanog u Kadrovska administracija
Od* Datum početka godišnjeg odmora dd.mm.gggg
Do* Datum završetka godišnjeg odmora dd.mm.gggg
Odobreno DA NE Odabir opcije DA ili NE
Dani* Program automatski generira temeljem odabranog perioda Od Do
Broj sati* Program automatski generira temeljem odabranog perioda Od Do i radnog rasporeda zaposlenika
Broj kalendarskih dana Program automatski generira temeljem odabranog perioda Od Do
Dani odsutnosti Program automatski generira temeljem odabranog perioda Od Do i radnog rasporeda zaposlenika uz mogućnost izmjene
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje odabranog plana godišnjeg za zaposlenika
ISPIS dokument u Wordu Ispis Odluke o godišnjem odmoru za odabranog zaposlenika u Wordu
UKLONI Brisanje kreiranog Plana
ISPIS dokument u Wordu Ime i prezime radnika (svih kojima su uneseni planovi) Ispis Odluke o rasposredu korištenja godišnjih odmora za odabranu godinu u Wordu
Broj dana GO
Od - Do
Broj radnih dana
Ostatak
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.1.12 Matični podatci

Koristi se za kreiranje radnih rasporeda, podataka o primateljima plaćanja, naloga, projekata i predložaka planova rada. Najprije se definiraju Dnevni rasporedi i Radni rasporedi, a potom Tjedni rasporedi za vođenje Evidencije vremena. Korisno kod generiranja evidencije, ako se radi o rasporedu koji je stalan ili se pravilno izmjenjuje.
3.1.12.1 Dnevni raspored
Definira se tip sati na razini jednog dana.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Oznaka* Oznaka dnevnog rasporeda Brojevi Max 10
Ime* Naziv dnevnog rasporeda npr. Osam radnih sati slova i brojevi
Sati* Polje sati program automatski generira na temelju unesenog podatka u polja Od Do u Elementima plaće
Element plaće Od Odabire se tip sati prethodno kreiran u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće. Polje sati program automatski generira na temelju unesenog podatka u polja Od Do brojevi
Do brojevi
Sati
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje dnevnog rasporeda
Sva obvezna polja za unos označena su *
3.1.12.2 Tjedni raspored
Definiraju se radni sati na tjednoj bazi. Predstavlja sumu dnevnih rasporeda na razini tjedna.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Radni raspored* Odabir radnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Radni raspored
Redni broj tjedna* Kada se dnevni rasporedi mijenjaju po tjednima u mjesecu za isti radni raspored potrebno je definirati Redni broj tjedna i to unos rednog broja 1 znači da će uneseni tjedni raspored važiti za prvi tjedan u mjesecu, 2 za drugi... brojevi
Ponedjeljak* Odabir Dnevnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Dnevni raspored
Utorak* Odabir Dnevnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Dnevni raspored
Srijeda* Odabir Dnevnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Dnevni raspored
Četvrtak* Odabir Dnevnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Dnevni raspored
Petak* Odabir Dnevnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Dnevni raspored
Subota* Odabir Dnevnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Dnevni raspored
Nedjelja* Odabir Dnevnog rasporeda prethodno kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Dnevni raspored
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje tjednog rasporeda
Sva obvezna polja za unos označena su *
3.1.12.3 Radni raspored
Mogućnost definiranja tjednog rasporeda sati rada za puno i nepuno radno vrijeme npr. puno radno vrijeme: 5x8 (40 sati rada) ili 5x7 + 1x5 (40 sati rada) ili nepuno radno vrijeme: 5x4 (20 sati rada) ...
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Oznaka* Oznaka radnog rasporeda brojevi max 10
Ime* Naziv radnog rasporeda npr. 5x8 (5 radnih dana po 8 sati rada) slova i brojevi
Iznos* Ukupan fond sati rada za kreirani radni raspored npr. 40 brojevi max 8
Referentni datum* Datum kreiranja radnog rasporeda. Treba biti prvi u mjesecu koji je ponedjeljak dd.mm.gggg
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje radnog rasporeda
Sva obvezna polja za unos označena su *
3.1.12.4 Primatelji plaćanja
Unose se podaci o primateljima plaćanja neophodni za kreiranje SEPA naloga za obustave. Program difoltno ima postavljene podatke za obvezne isplate prema državnim tijelima (državni proračun, porezna, zdravstveno...).
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Oznaka primatelja* Unos oznake primatelja slova i brojevi max 5
Primatelj* Naziv primatelja slova i brojevi
Model primatelja Model primatelja. Podatak sadrži HR brojevi
Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja npr. partija kredita brojevi
Adresa primatelja Adresa primatelja (uključujući i kućni broj) slova i brojevi
Grad Odabir grada prethodno kreiranog u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Gradovi. Mogućnost dodavanja direktno iz Primatelja plaćana +
IBAN Broj bankovnog računa. Podatak sadrži HR brojevi uz prefiks HR max 19
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje primatelja
Sva obvezna polja za unos označena su *
3.1.12.5 Nalozi
Koristi se za zaposlenike koji rade određene sate po Nalogu, a poslodavac želi jasan prikaz takvih podatka na obračunu i u evidenciji radnog vremena. Kreirani nalozi koriste se kod generiranja Putnog naloga za odabir podatka u polju Nalozi npr. Edukacija u Zagrebu.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Oznaka primatelja* Unos oznake naloga slova i brojevi max 10
Ime* Opis naloga slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje Naloga
Sva obvezna polja za unos označena su *
3.1.12.6 Projekti
Koristi se za zaposlenike koji rade određene sate na Projektu, a poslodavac želi jasan prikaz takvih podatka na obračunu i u evidenciji radnog vremena.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
Dodaj Oznaka primatelja* Unos oznake projekta slova i brojevi max 10
Ime* Opis projekta slova i brojevi
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje Projekta
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.2 Evidencija rada (TIME)

Programsko rješenje TIME olakšava upravljanje planovima rada/evidencijom radnog vremena kod klijenata koji posluju na više različitih lokacija i imaju veliki broj djelatnika s čestim premještajima lokacija mjesta rada.
Programska rješenja TIME i XTRA su međusobno integrirana. Bolovanja unesena u XTRA se prenose u TIME; kao što se i svi planovi rada uključujući godišnje odmore iz TIME prenose u modul evidencije rada u XTRA te utječu na obračune i isplatu plaća.

3.2.1 Lista djelatnika

Lista djelatnika se koristi kod kreiranja Grupa za unos planova rada te raspoređivanje djelatnika u kreirane Grupe dodjeljivanjem Grupe odabranom djelatniku. Kreiranim Grupama; evidencijama zaposlenika koji pripadaju određenoj Grupi; upravljaju ovlašteni Evidentičari i Kontrolori evidencije vremena.
3.2.1.1 Kreiranje grupe
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
DODAJ GRUPU Organizacijska jedinica* Odabir Organizacijske jedinice kreirane u XTRA
Ime* Naziv Grupe npr. voće i povrće slova i brojevi
UREDI GRUPU Promjena Imena Grupe
IZBRIŠI GRUPU Brisanje primatelja
Sva obvezna polja za unos označena su *
3.2.1.2 Raspoređivanje djelatnika u grupe
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
DODAVANJE GRUPE DJELATNIKU Grupa djelatnika* Odabir prethodno kreirane Grupe. Odabrani djelatnik stavlja se na rad u odabranoj poslovnici/grupi za unos planova npr. Poslovnica Split 3, Grupa Delikatese
RASPOREĐIVANJE DJELATNIKA NA RAD U VIŠE ORGANIZACIJSKIH MJESTA; POSLOVNICA Rad na više TM Koristi se samo za one djelatnike koji rade u više poslovnica/odabranih Organizacijskih jedinica.
AKTIVIRANJE PROGRAMSKIH KONTROLA UNESENIH PLANOVA RADA PO ZAPOSLENIKU Tip zaposlenika za provjere* Ovisno o odabiru 'Redovni zaposlenik', 'Maloljetnik', 'Student', 'Umirovljenik' ili 'Radnik na nepuno RV' sustav automatski vrši provjere kod unosa planova rada, a koje se tiču dozvoljenog tjednog fonda sati rada, sati odmora, prekovremenih, tjednog broja radnih dana, dozvoljenih sati odmora između dnevnih smjena. Kontrole planova rada se postavljaju u Konfiguracija/Evidencija rada/Kontrola ERV. Tipove zaposlenika za provjere postavljaju programeri.
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.2.2 Priprema ERV

Priprema ERV se koristi za unose planova rada na dnevnoj/tjednoj razini za sve djelatnike koji nemaju fiksno radno vrijeme.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
UNOS PLANOVA RADA ZA DJELATNIKA Mjesec* Odabir mjeseca za unos planova rada
Tjedan* Odabir tjedna za unos plana rada
Organizacijska jedinica* Odabir Organizacijske jedinice kreirane u XTRA
Grupa djelatnika Odabir Grupe djelatnike prethodno kreirane u Evidencija rada/Lista djelatnika
Odaberi predložak (za brže unose planova rada) Odabir predloška plana rada. Predlošci plana rada se kreiraju u Evidencija rada/Matični podaci/ Predlošci plana rada (kreiraju se za odabranu organizacijsku jedinicu) i Predefinirani predlošci plana rada (kreiraju se na razini tvrtke i mogu se koristiti u svim organizacijskim jedinicama)
Od Do Unos početka i kraja radnog vremena na odabrani dan
Tip sati Odabir Tipa sati prethodno kreiranih u XTRA/Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
AKCIJE ZAKLJUČAJ Zaključavanje tjednog plana rada. Samo zaključani planovi rada se mogu kopirati u Evidenciju vremena.
OTKLJUČAJ Otključavanje zaključanog plana rada.
ZAKLJUČAJ MJESEC Zaključavanje odabranog mjeseca.
OTKLJUČAJ MJESEC Otključavanje zaključanog mjeseca u svrhu promjene na planovima rada.
KOPIRAJ IZ PROŠLOG TJEDNA BEZ ZAPOSLENIKA Kopiraju se Planovi rada iz prošlog tjedna bez podataka o zaposlenicima na koje se kopirani planovi odnose. Kopiranim planovima dodjeljuju se zaposlenici.
KOPIRAJ IZ PRETPROŠLOG TJEDNA BEZ ZAPOSLENIKA Kopiraju se Planovi rada iz pretprošlog tjedna bez podataka o zaposlenicima na koje se kopirani planovi odnose. Kopiranim planovima dodjeljuju se zaposlenici.
KOPIRAJ IZ PROŠLOG TJEDNA SA ZAPOSLENICIMA Kopiraju se Planovi rada iz prošlog tjedna uz kopiranje podataka o zaposlenicima na koje se kopirani planovi odnose.
KOPIRAJ IZ PRETPROŠLOG TJEDNA SA ZAPOSLENICIMA Kopiraju se Planovi rada iz pretprošlog tjedna uz kopiranje podataka o zaposlenicima na koje se kopirani planovi odnose.
DODAJ TJEDNI PLAN Otvara se 'Radna tablica' za unos Plana rada. Tablica sadrži Listu djelatnika odabrane Organizacijske strukture / Grupe djelatnika. Plan rada se unosi u odabrani tjedan
UKLONI ZA PERIOD Brisanje unesenog plana rada za odabranog djelatnika i odabrani tjedan
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.2.3 Evidencija vremena

Ostvareni planovi koji su prethodno uneseni u modulu Priprema ERV se kopiraju u modul Evidencija vremena.
Osim kopiranja sati rada iz Pripreme ERV, omogućen je i direktni unos sati rada u modulu Evidencija vremena. Podaci o radnim satima iz Evidencije vremena se prenose na Obračun u XTRA.

3.2.4 Terenski rad

Kako bi se Evidentičarima olakšao i osigurao ispravan unos sati Terenskog rada u Pripremi ERV, ovlašteni korisnici prethodno definiraju period u kojem odabrani djelatnik radi na terenu korištenjem podmodula Terenski rad. Unosom sati Redovnog rada u Pripremi ERV, program automatski dodaje i sate terenskog rada.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
DODAJ Zaposlenik* Odabir zaposlenika dodanog u Kadrovska administracija/Zaposlenici
Od* Datum od kada je zaposlenik na terenu
Do Datum do kada je djelatnika na terenu
UREDI Promjena svih podataka u Dodaj
UKLONI Brisanje podatka o terenskom radu za odabranog djelatnika
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.2.5 Planiranje prekovremenih

Kako bi unos prekovremenih sati djelatnicima u Pripremi ERV bio moguć, potrebno je prethodno kreirati Planove prekovremenih sati na razini odabrane Organizacijske jedinice za odabrani tjedan u podmodulu Planiranje prekovremenih. Ako Evidentičari ipak unesu prekovremene sate koji nisu bili u planu za odabranu jedinicu i odabrani tjedan; planovi rada za odabranu jedinicu u Pripremi ERV se neće moći zaključati. U tom slučaju prekovremeni sati koji su uneseni u Pripremi ERV, a nisu bili planirani moraju se odobriti u podmodulu Odobravanje prekovremenih.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
DODAJ Tjedan Odabir tjedna na koji će se odnositi planirani prekovremeni sati
Mjesto troška* Odabir Mjesta troška/Organizacijske jedinice za koju se planiraju prekovremeni sati
Sati* Unos prekovremenih sati za odabrani tjedan i odabranu Organizacijsku jedinicu
UREDI Promjena svih podataka u Dodaj
UKLONI Brisanje planova prekovremenih za odabrani tjedan i odabranu organizacijsku jedinicu
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.2.6 Odobravanje prekovremenih

Zaključavanje Planova rada za one Organizacijske jedinice koje imaju upisane prekovremene sate, a koji nisu prethodno uplanirani bit će onemogućeno sve dok se uneseni prekovremeni u Planove ne odobre. Odobravanje prekovremenih je omogućeno u podmodulu Odobravanje prekovremenih. Svi uneseni prekovremeni sati su difoltno neodobreni.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
ODOBRENO Tjedan od Odobravanje neodobrenih prekovremenih sati unesenih u Pripremu ERV. Odobravaju se razlike planiranih prekovremenih i prekovremenih unesenih u pripremu ERV
Tjedan do
Oznaka organizacijske jedinice
Organizacijska jedinica
Uneseno u plan
(prekovremeni koje su unijeli Evidentičari u Pripremi ERV)
Ukupno dozvoljeno
(prekovremeni sati koji su uplanirani u podmodulu Planiranje prekovremenih)
NEODOBRENO # Koristi se kod potrebne izmjene odobrenih planova u neodobrene
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.2.7 Matični podatci

Koristi se za pripremu Predložaka plana rada i to za:
 1. Predloške plana rada - vezuju se i koriste u Organizacijskoj jedinici za koju su kreirani i
 2. Predefinirane predloške plana rada – vidljivi su svim Organizacijskim jedinicama i koriste se za brže unose Planova rada u Pripremi ERV na razini kompanije
3.2.7.1 Predlošci plana rada
Koriste se za brzi unos planova rada u Pripremi ERV-a na TIME-u. Predlošci plana rada kreiraju se za odabranu Organizacijsku jedinicu na razini tjedna.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
DODAJ Ime* Naziv predloška plana rada npr. jutarnja smjena 5x8 slova i brojevi
Organizacijska jedinica Odabir organizacijske jedinice. Organizacijske jedinice se kreiraju u Organizacija/Organizacijska struktura. Ako se ne odabere Organizacijska jedinica predložak je vidljiv svim Organizacijskim jedinicama
Dani

(Odabir sati rada, Od dodataka, Do odsutnosti po danima; od Pon do Ned)
Elementi plaće* + - Odabir Elemenata plaće prethodno kreiranih u Konfiguracija/Plaće/Element i plaće npr. Redovni rad
Od Početak radnog vremena brojevi
Do Završetak radnog vremena brojevi
Ukupno Program generira podatak na temelju unesenog podatka u polja Od i Do i predstavlja sumu svih sati unesenih na tjednoj razini
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje Predloška
Sva obvezna polja za unos označena su *
3.2.7.2 Predefinirani predlošci plana rada
Za razliku od Predložaka plana rada koje mogu koristiti samo Organizacijske jedinice za koje su kreirani, Predefinirani predlošci plana rada se ne vezuju za određenu Organizacijsku jedinicu. Mogu ih koristiti evidentičari svih organizacijskih jedinica.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
DODAJ Ime* Naziv predloška plana rada npr. jutarnja smjena 5x8 slova i brojevi
Dani

(Odabir sati rada, dodataka, Od odsutnosti po danima; od Pon do Ned)
Elementi plaće* + - Odabir Elemenata plaće prethodno kreiranih u Konfiguracija/Plaće/Element i plaće npr. Redovni rad
Od Početak radnog vremena brojevi
Do Završetak radnog vremena brojevi
Ukupno Program generira podatak na temelju unesenog podatka u polja Od i Do i predstavlja sumu svih sati unesenih na tjednoj razini
UREDI Izmjena svih podataka navedenih u Dodaj
UKLONI Brisanje Predloška
Sva obvezna polja za unos označena su *

3.2.8 Izvještaji

U ovom podmodulu generiraju se izvještaji koji su dogovoreni s korisnicima programa. Svi izvještaji mogu se preuzeti u pdf-u i Excelu.
Primjeri izvještaja (u svrhu kontrola):
 • Pregled Evidencije bolovanja unesene u Pripremu ERV za odabrani period,
 • Pregled odobravanja prekovremenih sati rada koji nisu bili uključeni u planove prekovremenih za odabrani period i Organizacijsku jedinicu,
 • Pregled djelatnika koji su na odabrani datum i za odabranu Organizacijsku jedinicu odsutni uz podatak o tipu odsutnosti,
 • Pregled sati prema tipu sati rada unesenih u Pripremu ERV za odabrani period i Organizacijsku jedinicu,
 • Pregled sati korekcije za obračun po djelatniku za odabrani period i Organizacijsku jedinicu. Sati korekcije koriste se kod djelatnika koji određeni mjesec zbog radnog rasporeda ostvaruju manji fond sati dok u drugom mjesecu fond sati prelazi maksimum. Korekcijom sati za obračun program automatski djelatnicima korigira viškove i manjkove ostvarenog fonda sati,
 • Pregled djelatnika koji za odabrani period i odabranu Organizacijsku jedinicu (matična jedinica djelatnika) ostvaruju rad i u drugim Organizacijskim jedinicama (poslovnicama),
 • Pregled djelatnika sa zaključanim i otključanim planovima unesenim u Pripremi ERV za odabrani period i Organizacijsku strukturu

4. Plaće

Obračun redovne plaće, drugog dohotka, izvanredni obračuni, ispravak plaće u programu, sustav nagrađivanja, ispis obračunskih isprava za isplatu plaće i slanje putem e-maila, automatizirana SEPA i JOPPD, rekapitulacija, temeljnica, analitika i izvještaji standardni i prilagođeni prema zadanim parametrima korisnika.

Automatizirani obračun i isplata plaća na zaštićeni i tekući račun
Isplata plaće na zaštićeni i tekući račun prema pravilima Ovršnog zakona i aktualnim Zakonima RH.
U slučaju greške, sustav izbacuje Logove koji listaju neispravnosti unutar obračuna.
Isplata Izvanrednih naknada i naknada uz plaću
Isplata oporezivih i neoporezivih primitaka uz automatizirano praćenje neoporezivih limita moguće je uz plaću i kroz odvojene obračune.
Mogućnost ispravka i dopune plaće kroz sustav
U radu s plaćama nerijetko se događa da je potrebno izvršiti određene korekcije na plaći nakon što je već obračunata i isplaćena. Sustav omogućuje primjenu Ispravka plaće za isplaćene obračune uz kreiranje SEPA-e i pratećeg JOPPD obrasca.
Kreiranje SEPA datoteke i JOPPD obrasca za poreznu
U sustavu je omogućeno kreiranje JOPPD obrasca i pripadajuće xml datoteke za učitavanje u ePoreznu te formiranje elektroničke SEPA datoteke za isplatu primitaka.
Mogućnost Godišnjeg obračuna poreza i prireza na dohodak i za firme koje nisu cijelu godinu koristile sustav
Za nove korisnike sustava i one koji nisu ostvarili cijelu obračunsku godinu rada u sustavu omogućen je Godišnji obračun poreza i prireza na dohodak uvozom xml datoteke JOPPD obrazaca koji se odnose na mjesece rada izvan sustava te pripadajućih cjelovitih podataka o osobnim odbicima zaposlenika.
Konfigurabilni izvještaji
Korisnik odabire set podataka koji će se prikazati u generiranim excelicama.
Konfigurabilni izvještaji uključuju Izvještaje po obračunima, elementima, godišnje izvještaje o primicima i analitiku obustava.

4.1 Obračun Plaće

Obračun plaće, drugog dohotka, izvanredni obračuni se generiraju u ovom podmodulu. Za svaki obračun prethodno je potrebno kreirati Razdoblja obračuna.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
OBRAČUNAJ

(prethodno potrebno odabrati Razdoblje obračuna)
Razdoblje obračuna* Podatak se ne može mijenjati i vuče se iz odabranog Razdoblja obračuna.
Datum isplate* Podatak se ne može mijenjati i vuče se iz kreiranog Razdoblja obračuna.
Period od* Podatak se ne može mijenjati i vuče se iz kreiranog Razdoblja obračuna.
Period do* Podatak se ne može mijenjati i vuče se iz kreiranog Razdoblja obračuna.
Grupa obračuna plaće Podatak se ne može mijenjati i vuče se iz kreiranog Razdoblja obračuna.
Vrsta obračuna* Odabir vrste obračuna npr. Redovna plaća, Izvanredni obračun
Zaposlenik Odabir zaposlenika u svrhu obračuna. Korisno kod već kreiranog obračuna, a naknadno se utvrdi potreba za mijenjanjem podataka na određenom zaposleniku
Organizacijska jedinica Odabir Organizacijske jedinice za obračun. Za obračun svim djelatnicima odabire se krovna/nulta organizacijska jedinica
Sva obvezna polja za unos označena su *
AKCIJE
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
PREGLED PLAĆE

(za odabranog djelatnika)
PREGLED IZRAČUNA PLAĆE Ukupni trošak plaće Bruto plaća + Doprinos za zdravstveno
Bruto 2 Bruto plaća
Neto osnovica Iznos bez neoporezivih naknada i obustava
Neto za isplatu Iznos koji se isplaćuje djelatniku (s obustavama i naknadama)
Ukupni dodatak na staž Prikaz ukupnog dodatka na staž
MIO 1 i MIO 2 Doprinosi iz plaće
Dohodak Dohodak djelatnika
Porezna osnovica Porezna osnovica
Porez na dohodak Porez na dohodak
Prirez Prirez
Ukupni nezaštićeni dio Iznos plaće koji ne ide na zaštićeni račun. Zakonski definirano
Ukupni zaštićeni dio Iznos plaće koji ide na zaštićeni račun. Zakonski definirano
Naknade Pregled naknada
Obustave Pregled Obustava
PREGLED MJESEČNOG FONDA SATI Sati rada po tipovima sati npr. Redovni rad, Godišnji, Naknada za blagdan Elementi plaće u iznosu I satima
PREGLED RAZDOBLJA OBRAČUNA Oznaka Oznaka razdoblja obračuna koja se vuče iz kreiranog Razdoblja obračuna
Od Razdoblje na koje se odnosi obračunata plaća
Do
Tip zaposlenika za obračun npr. nema aktivne mjere Definirani su u sustavu i korisnik odabire prilikom popunjavanja kadr.dat. Podaci za obračun
Mjesto troška obračuna Mjesto troška kojem pripada djelatnik npr. Feria projekt
Radni raspored zaposlenika Npr.5x8
PREGLED MJESTA TROŠKA OBRAČUNA Oznaka Oznaka mjesta troška kojem djelatnik pripada
Mjesto troška Mjesto troška djelatnika
Vrsta troška Vrsta troška djelatnika
Nalog Nalog po kojem djelatnik obavlja rad
Projekt Projekt kojem je djelatnik dodijeljen
Radni sati Ostvareni sati zaposlenika po mjestu troška
Naknada Podatak o naknadi po mjestu troška
Zahtjev Unosi korisnik kod dodavanja naknade uz plaću djelatniku
ISPIS IP1.pdf Platna lista sa svim zakonski propisanim elementima
ISPIS GODIŠNJEG IP.pdf Podaci o plaći, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu u godini
ISPIS POTPISNE LISTE.pdf U svrhu prikupljanja potpisa za preuzete platne liste
UKLONI Brisanje zaposlenika iz obračuna
Sva obvezna polja za unos označena su *
AKCIJE / PREGLED PLAĆE

4.2 Slanje IP1 na e-mail

Uz suglasnost radnika platna lista za isplaćenu plaću (obrazac IP1) može se poslati na e- mail adresu radnika. E-mail adresa radnika za slanje IP1 obrasca upisuje se unutar modula Kadrovska administracija/Zaposlenici kroz kadrovsku datoteku Osnovni podaci o zaposleniku.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
SLANJE IP1 NA E-MAIL Razdoblje obračuna npr. Plaća 12/2021 Platne liste su poslane na e- mail adrese zaposlenika uz podatak o statusu obrade. Ako platna lista nije poslana, program javlja Grešku za sporni e-mail. U tu svrhu koristi se funkcionalnost PREGLED
Datum isplate dd.mm.gggg
Početak obrade dd.mm.gggg sat:min:sek
Broj obrada
Status obrade npr. Završeno
PONOVNO POŠALJI Šalju se platne liste djelatnicima kojima nisu uspješno poslane mailom u prvom pokušaju slanja. Ponavlja se slanje za sve koji imaju status Greška. Akcija se može ponavljati više puta. Klijent bi trebao provjeriti točnost upisane e- mail adrese prije pokretanja akcije
PREGLED Kadrovski broj Pregled statusa slanja platne liste prema djelatnicima za odabrano Razdoblje obračuna
Ime i prezime
E-mail
Status Na čekanju
Poslan
Greška
Odbijen
Vrijeme završetka dd.mm.gggg sat:min:sek
Poruka
Sva obvezna polja za unos označena su *

4.3 Obračuni po zaposleniku

Unutar ovog podmodula se mogu jednostavno pregledati svi izvršeni obračuni za nekog radnika u odabranom periodu i tiskati pripadajući IP1 obrasci. Također se može dobiti izračun prosjeka po odabranom broju obračunatih plaća radnika. (Ovaj prosjek izračunat je jednako kao što se računa za potrebe R1 obrasca).
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
PREGLEDAJ PREGLED PLAĆE 4.1 poglavlje Pregled svih obračuna djelatnika za odabrani period
ISPIS IP1 Svi zakonski definirani podaci
ISPIS PROSJEKA.xlsx Posljednji mjesec obračuna za prosjek Odabir posljednjeg mjeseca obračuna za računanje prosjeka Na temelju odabranih parametara računa prosječnu bruto i prosječnu neto satnicu
Broj plaća za prosjek* Broj zadnjih plaća koje ulaze u izračun prosjeka npr. 3 ili 6
Sva obvezna polja za unos označena su *
ISPIS PROSJEKA / PROSJEK PLAĆA.xlsx

4.4 Razdoblje obračuna

Definiraju se svi potrebni podaci na temelju kojih će se izvršiti obračun u podmodulu Obračun plaće.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI
DODAJ Grupa obračuna plaće Odabir Grupe obračuna plaće prethodno kreirane u Konfiguracija/Kadrovska administracija/Grupe obračuna plaće
Mjesec* Mjesec razdoblja obračuna (isplate) brojevi
Godina* Godina na koju se obračun odnosi brojevi
Naziv* Naziv Obračuna npr. Obračun plaće 12/2021 slova i brojevi
Datum* Datum kreiranja razdoblja obračuna dd.mm.gggg
Datum isplate* Datum isplate po kreiranom obračunu dd.mm.gggg
Period od* Period na koji se obračun odnosi dd.mm.gggg
Period do* dd.mm.gggg
Indikator* Redni broj obračuna u mjesecu. Za isplatu naknada po putnom nalogu upisati indikator koji je generirala XTRA (ispisuje se u poruci prilikom kreiranja naknada za isplatu PN identifikator od 100 – 199). Za obračune djelatnika koji je otišao dnevni indikator počinje od 200 brojevi
Ispravak Ako se radi o ispravku obračuna, potrebno odabrati DA. Difoltno postavljeno NE
Godišnji obračun Ako se radi o Godišnjem obračunu, potrebno odabrati DA. Difoltno postavljeno NE
Tečajna lista Povezana sa srednjim tečajem HNB; korisnik definira upisanim datumom obračuna ili može sam upisati tečaj; ne može biti s datumom unaprijed
UREDI Promjena svih podataka u Dodaj
UKLONI Brisanje kreiranog Razdoblja obračuna
Sva obvezna polja za unos označena su *

4.5 Izvještaji

Mogućnost kreiranja svih izvještava neophodnih za provođenje plaće kao i ostalih izvještaja koje kreira korisnik.

4.5.1 SEPA

Kreiranje SEPA, platnog naloga. Kreirani platni nalozi mogu se pregledati i uređivati odnosno preuzeti na računalo kao Excel datoteka (klikom na Excel). Naredbom Generiraj XML kreira se SEPA datoteka za učitavanje u aplikaciju internet bankarstva.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
DODAJ Razdoblje obračuna* Odabir kreiranog Razdoblja obračuna
Banka za isplatu* Odabire se banka s kojeg računa će se isplatiti iznosi odabranog obračuna
Datum isplate* Odabire se datum na koji će se izvršiti isplata odabranog obračuna
Datum valute* Odabire se datum valute na koji će se izvršiti isplata. Ako se prilikom kreiranja SEPa datoteke promijeni datum isplate treba mijenjati i ovaj datum; korisno je kod klijenta koji učitava SEPA datoteku s izvršenjem na sutrašnji datum
Primatelji plaćanja Koristiti isključivo ako se kreira SEPA samo za određenog primatelja obustave
Virmani* Odabire se tip virmana za isplatu: Neto, Porez i prirez, Doprinosi, Slobodni, Obustave, Grupni virmani za obustave, Virmani za dobrovoljno mirovinsko osiguranje ili Svi
Grupni dokument Odabirom opcije DA svi podaci na izvodu bit će grupirani prema vrsti npr. Neto plaća neće biti prikazana po djelatniku već ukupni iznos isplaćenog neta za odabrani obračun
Podijeli po bankama Odabirom opcije DA kreira se SEPA za svaku banku zasebno. Sve isplate koje idu na ZABU će biti uključene u tom dokumentu; sve koje idu na ERSTE će biti uključene u SEPI za ERSTE...Virmani za doprinose, poreze i prireze kreiraju se samo na odabranoj banci
PREGLEDAJ UREDI SEPA* Podatak o odabranom SEPA nalogu
Ime primatelja* Primatelj uplate
Adresa primatelja Adresa primatelja uplate uz kućni broj
Grad primatelja
Opis* Programski definirana uplata npr. XTRA-000000078 Doprinos za zdravstveno
IBAN* IBAN Primatelja uplate
Iznos* Iznos
Model primatelja Model HR prefiks
Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja
Šifra namjene Šifra namjene
UKLONI Brisanje naloga iz odabrane SEPA-e
GENERIRAJ XML Generiranje SEPA datoteke za učitavanje u banku
UKLONI Brisanje odabrane SEPA-e
GENERIRAJ XML Generiranje SEPA datoteke za učitavanje u banku
EXCEL Ispis SEPA naloga za odabrano Razdoblje obračuna u Excelu
Sva obvezna polja za unos označena su *

4.5.2 JOPPD

Kreiranje JOPPD obrasca. U jedan JOPPD obrazac vuku se podaci iz svih obračuna koji su s istim datumom isplate (ako s istim datumom isplate postoji 2 ili više obračuna, kreira se samo jedan JOPPD).
Kreirani JOPPD obrazac može se uređivati odnosno ispisati i preuzeti kao .xml datoteka za učitavanje u aplikaciju e-porezna. Zaključavanjem JOPPD obrasca onemogućeno je naknadno uređivanje i brisanje kreiranog obrasca.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
DODAJ OBRAZAC JOPPD Vrsta izvješća
(Prvo izvorno izvješće, Ispravak izvornog izvješća, Dopuna)
Kreira se JOPPD obrasca na temelju odabrane vrste izvješća
Oznaka podnositelja Odabir oznake podnositelja 1 – Pravna osoba
Datum isplate Datum isplate dd.mm.gggg Uneseni datum isplate mora biti isti kao i datum isplate na kreiranim virmanima (SEPI)
IZ ISPRAVKA PLAĆE Ispravak plaće Odabir ispravka plaće kreiranog u Plaće/Obračun plaće uz prethodno kreiranje Razdoblja obračuna gdje se aktivira opcija Ispravak DA
UREDI
(uređuju se B strana JOPPD obrasca)
DODAJ
(dodaje se zaposlenika na već kreirani JOPPD obrazac)
Razdoblje Odabir razdoblja na koje će se odnositi podaci za dodanog zaposlenika
Zaposlenik Odabir zaposlenika kojeg se dodaje u JOPPD
UREDI Podaci od 1 – 17 JOPPD obrasca Uređuje se odabrani redak strane B JOPPD obrasca
UKLONI Brisanje retka JOPPD obrasca sa strane B
UKLONI Brisanje odabranog JOPPD obrasca
ISPIS ISPIS STRANE A (PDF) Ispis strane A JOPPD obrasca
ISPIS STRANE B (PDF) Ispis strane B JOPPD obrasca
PREUZMI XML Preuzimanje xml datoteke za učitavanje u Poreznu
ZAKLJUČAJ Zaključavanjem JOPPD obrasca onemogućeno je njegovo daljnje uređivanje i brisanje
Sva obvezna polja za unos označena su *

4.5.3 Rekapitulacija

Rekapitulacija obračuna zbrojni je prikaz svih elemenata uključenih u obračun u satima i iznosu. Program nudi mogućnost generiranja Rekapitulacije za odabranog zaposlenika ili Organizacijsku jedinicu. Rekapitulacija se prikazuje u pdf formatu na novoj kartici te se može ispisati ili spremiti na računalo.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
OBRAČUNAJ Razdoblje obračuna Odabir Razdoblja obračuna/Obračuna plaće
Datum isplate* Podatak se generira na temelju odabranog Razdoblja obračuna
Period od* Podatak se generira na temelju odabranog Razdoblja obračuna
Period do* Podatak se generira na temelju odabranog Razdoblja obračuna
Grupa obračuna plaće Podatak se generira na temelju odabranog Razdoblja obračuna
Zaposlenik Koristi se kada se želi generirati rekapitulacija za određenog zaposlenika
Organizacijska jedinica Odabir Organizacijske jedinice za generiranje Rekapitulacije na razini odabrane jedinice. Ako se ne odabere, generira se Rekapitulacija na razini tvrtke.
PREUZMI PDF Funkcionalnost pdf-a
ISPIŠI PDF Funkcionalnost pdf-a
Sva obvezna polja za unos označena su *

4.5.4 Temeljnica

Kreira se temeljnica za mjesec odnosno isplaćenu plaću. Kreirana temeljnica može se preuzeti na računalo kao Excel datoteka, a klikom na 'Pošalji temeljnicu' se šalje na knjiženje u sustav financijskog knjigovodstva. Potrebno provesti integraciju sustava financijskog knjigovodstva i XTRA-e.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
DODAJ Razdoblje obračuna Odabir prethodno kreiranog Razdoblja obračuna/Obračuna plaće
Vrsta temeljnice

(Temeljnica obračuna plaće, Temeljnica putnih naloga, Temeljnica izvanrednih obračuna, Isplate članovima nadzornog odbora, Isplate autorskih prava i ugovora o djelu...). Vrste temeljnice kreiraju se u Konfiguracija/Plaće/Vrste temeljnica
Odabir Vrste temeljnice
Opis Program generira podatak temeljem odabranog Razdoblja obračuna
UREDI DODAJ Konto Odabir konta prethodno kreiranog u postavkama temeljnice u Konfiguraciji
Iznos Unos iznosa za odabrani element temeljnice
Opis Proizvoljni unos korisnika
Mjesto troška Odabir Mjesta troška. Podatak se vuče iz tablice Mjesta troška u Matični podaci.
Vrsta troška Odabir Vrste troška. Podatak se vuče iz tablice Vrste troška u Matični podaci
Nalog Odabir Naloga. Podatak se vuče iz Evidencija rada/Matični podaci/Nalog
Projekt Odabir Projekta. Podatak se vuče iz Evidencija rada/Matični podaci/Projekt
PROMJENA PODATAKA # Promjena svih podataka u Dodaj
UKLONI Brisanje odabranog elementa temeljnice
UKLONI Brisanje odabrane temeljnice
EXCEL Oznaka Generiranje elemenata temeljnice u Excel
Ime
Opis
Mjesto troška
Vrsta troška
Projekt
Nalog
Zahtjev
Iznos - dugovanje
Iznos - potražno
Vrsta konta
Troškovni konto
Kadrovski br.
Element plaće
POŠALJI TEMELJNICU Temeljnica je poslana na knjiženje financijskom knjigovodstvu
Sva obvezna polja za unos označena su *

4.5.5 Ostali izvještaji

Izvještaje kreira korisnik.
4.5.5.1 Izvještaj po obračunima
U podmodulu Izvještaj po obračunima korisnik može samostalno generirati izvještaje s podacima iz obračuna zavisno o svojim potrebama. Prethodno je potrebno kreirati predloške izvještaja. Jednom definiran izgled predloška izvještaja može se uređivati ili potpuno ukloniti.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
DODAJ

(kreiranje predloška izvještaja)
Oznaka* Oznaka izvještaja
Naziv* Naziv izvještaja
Element plaće Odabir Elemenata plaće za prikaz u izvještaju. Elementi plaće prethodno su kreirani u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Stupac Stupac Izvještaja u kojem će se prikazati odabrani Element plaće npr. 1
Naziv stupca Naslov stupca za prikaz odabranog elementa
Operacija
(Zbrajanje, Oduzimanje, Množenje)
Koristi se kada se želi više odabranih elemenata u istom stupcu, tada svi elementi trebaju imati isti broj stupca i isti naziv stupca
Sati DA NE Opcija DA, Izvještaj će uključiti podatak o satima za odabrani Element
Osnovica DA NE Opcija DA, Izvještaj će uključiti podatak o osnovici za odabrani Element
Iznos DA NE Opcija DA, Izvještaj će uključiti podatak o iznosu za odabrani Element
UREDI # Promjena svih podataka u Dodaj
UKLONI Brisanje predloška izvještaja
OBRAČUNAJ

(generiranje izvještaja na temelju odabranog predloška)
Rekapitulacija po Razdoblju obračuna Razdoblje obračuna Odabir Razdoblja obračuna/Obračuna
Datum isplate Podatak se automatski generira temeljem odabranog Razdoblja obračuna
Period od Podatak se automatski generira temeljem odabranog Razdoblja obračuna
Period do Podatak se automatski generira temeljem odabranog Razdoblja obračuna
Grupa obračuna plaće Podatak se automatski generira temeljem odabranog Razdoblja obračuna
Zaposlenik Odabir zaposlenika za kojeg će se kreirati izvještaj ili
Organizacijska jedinica Odabir organizacijskih jedinica za izvještaj čiji podaci će se generirati u izvještaju
Izvještaj po obračunima Odabir predloška izvještaja
Rekapitulacija po razdoblju Period od Odabir perioda na koji će se izvještaj odnositi
Period do
Zaposlenik Odabir zaposlenika za kojeg će se kreirati izvještaj ili
Organizacijska jedinica Odabir organizacijskih jedinica za izvještaj čiji podaci će se generirati u izvještaju
Izvještaj po obračunima Odabir predloška izvještaja
Sva obvezna polja za unos označena su *
4.5.5.2 Izvještaj po elementima
Mogućnost kreiranja izvještaja po elementima plaće. Jednom definiran izgled izvještaja može se uređivati ili potpuno ukloniti.
FUNKCIONALNOSTI Podatci Opis
DODAJ Oznaka* Oznaka izvještaja
Naziv* Naziv izvještaja
Element plaće Odabir Elemenata plaće za prikaz u izvještaju. Elementi plaće prethodno su kreirani u Konfiguracija/Plaće/Elementi plaće
Poredak Redoslijed prikaza elementa u tablici Izvještaja npr. 1
UREDI # Promjena svih podataka u Dodaj
UKLONI Brisanje predloška izvještaja
OBRAČUNAJ Rekapitulacija po Razdoblju obračuna Razdoblje obračuna Odabir Razdoblja obračuna/Obračuna
Datum isplate Podatak se automatski generira temeljem odabranog Razdoblja obračuna
Period od Podatak se automatski generira temeljem odabranog Razdoblja obračuna
Period do Podatak se automatski generira temeljem odabranog Razdoblja obračuna
Grupa obračuna plaće Podatak se automatski generira temeljem odabranog Razdoblja obračuna
Zaposlenik Odabir zaposlenika za kojeg će se kreirati izvještaj ili
Organizacijska jedinica Odabir organizacijskih jedinica za izvještaj čiji podaci će se generirati u izvještaju
Izvještaj po obračunima Odabir predloška izvještaja
Rekapitulacija po razdoblju Period od Odabir perioda na koji će se izvještaj odnositi
Period do
Zaposlenik Odabir zaposlenika za kojeg će se kreirati izvještaj ili
Organizacijska jedinica Odabir organizacijskih jedinica za izvještaj čiji podaci će se generirati u izvještaju
Izvještaj po obračunima Odabir predloška izvještaja
Sva obvezna polja za unos označena su *
4.5.5.3 Godišnji izvještaj o primicima
Unutar ovog podmodula nalaze se zakonski zadani izvještaji za:
 • Analitiku podataka o isplaćenim plaćama i plaćenom porezu u toku jedne godine za svakog radnika pojedinačno (Izvještaj o plaćama u godini - IP),
 • Analitiku isplaćenih primitaka po osnovi isplata za drugi dohodak (Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u odabranoj godini).
Može se ispisati pojedinačno po radniku ili odjednom za sve radnike. Prikazuje se u pdf formatu na novoj kartici te se može ispisati ili spremiti na računalo.
FUNKCIONALNOSTI PODACI na Izvještaju u pdf-u Opis
ISPIS ISPIS POJEDINAČNO - PLAĆE Podaci o poslodavcu IP – Izvještaj o plaćama u odabranoj godini
Podaci o radniku
Mjesec isplate
Šifra općine/grada
Isplaćena plaća i mirovina
Uplaćeni doprinosi iz plaće
Dohodak
Osobni odbitak
Porezna osnovica
Uplaćeni porez I prirez
Neto isplata
ISPIS GRUPNO - PLAĆE # Ispis Izvještaja odjednom za sve zaposlenike
ISPIS POJEDINAČNO – DRUGI DOHODAK Podaci o isplatitelju Ispis potvrde o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu na dohodak i prirezu u odabranoj godini
Podaci o poreznom obvezniku
Nadnevak isplate primitka
Primitak po osnovi Drugi dohodak
Iznos primitka
Izdatak u postotku
Iznos izdatka
Iznos uplaćenog doprinosa iz primitka
Dohodak
Nadnevak uplate doprinosa, poreza I prireza
Iznos uplaćenog poreza i prireza
Neto isplata
ISPIS GRUPNO - DRUGI DOHODAK # Ispis Izvještaja odjednom za sve zaposlenike
4.5.5.4 Analitika obustava
Kod grupno kreiranih platnih naloga uobičajeno je da primatelju plaćanja treba poslati specifikaciju po radnicima i pripadajućim plaćenim iznosima (npr. za plaćanje sindikalne članarine). U tu svrhu može se generirati izvještaj u Excelu pod nazivom Analitika grupnih naloga. Izvještaj Krediti zaposlenika po kreditoru daje prikaz svih izvršenih otplata kredita nakon mjesečnog obračuna plaće.
FUNKCIONALNOSTI PODACI na Izvještaju u xlsx-u OPIS
GENERIRAJ ANALITIKA GRUPNIH NALOGA Ime i prezime Ispis analitike grupnih naloga za odabrani period npr. Obračun plaće 1-2022
Primatelj
Opis
IBAN
Iznos
Model primatelja
Poziv na broj primatelja
Šifra namjene
KREDITI ZAPOSLENIKA PO KREDITU Ime i prezime Ispis kredita zaposlenika po kreditoru za odabrani obračun npr. Obračun plaće 1-2022
Broj kredita
Ime primatelja
Broj plaćenih rata
Plaćeni iznos
Preostali iznos

5. Putni nalozi

Kreiranje, ispis i obračun putnog naloga, automatizirana isplata akontacije, isplata putnog naloga uz automatiziranu SEPU i JOPPD, administracija putovanja, automatizirani prijenos podataka iz organizacije i kadrovske, automatizirani tečaj i lista dnevnica po državama putovanja, evidencija putnih naloga po statusima.

Otvaranje i obračun Putnog naloga
Izrada inozemnih i tuzemnih naloga uz evidencije prelaska granica i automatizirani obračun dnevnica i troškova.
Izrada Putnog računa uz mogućnost ispisa u pdf-u.
Isplata predujma i ostalih troškova po putnom nalogu
Obračun naloga i isplata naknada i predujmova po putnim nalozima uz automatiziranu SEPU i JOPPD.
Knjiga Evidencije PN
Knjigu Evidencije PN sustav automatski generira u Excelu.

5.1 Nalozi i računi

Podmodul omogućuje kreiranje, ispis putnog naloga i putnog računa te evidenciju PN. Upravljanje statusima npr. Konačna isplata.
FUNKCIONALNOSTI PODACI OPIS
DODAJ Broj naloga Ako se ne unese bit će automatski generiran
Status PN* Odabir statusa: (Kreiran nalog, Obračunat nalog, Konačna isplata, Storno naloga)
Datum kreiranja* Datum otvaranja putnog naloga
Zaposlenik* Odabir zaposlenika
Zvanje Zvanje zaposlenika
Radno mjesto* Program automatski vuče podatak na temelju odabranog Zaposlenika
Mjesto troška Odabir Mjesta troška prethodno kreiranog u Organizacija/Matični podaci/Mjesta troška
Nalog Odabir Naloga kreiranog u Evidencija rada/Matični podaci/Nalozi
Svrha putovanja* Ukratko razlog putovanja
Datum početka putovanja* Datum kada se kreće na put
Vrijeme početka putovanja U satima i minutama početak putovanja
Datum kraja putovanja* Datum povratka s puta
Vrijeme kraja putovanja U satima i minutama povratak s puta
Plan puta* Npr. Split – Zagreb - Split
Trajanje putovanja u danima (brojem)* Program automatski generira temeljem unesenog datuma početka i datuma kraja putovanja
Trajanje putovanja (riječima) Program automatski generira temeljem unesenog datuma početka i datuma kraja putovanja
Vozilo Odabir vozila iz voznog parka tvrtke prethodno unesenog u Putni nalozi/Vozila
Vrsta vozila Program automatski generira temeljem odabranog Vozila ili upisati podatak ako nije odabrano vozilo u prethodnom polju
Marka vozila Program automatski generira temeljem odabranog Vozila ili upisati podatak ako nije odabrano vozilo u polju Vozilo
Registarske oznake Program automatski generira temeljem odabranog Vozila ili upisati podatak ako nije odabrano vozilo u polju Vozilo
Komentar Proizvoljni unos korisnika
Troškove nadoknađuje Unos pravne osobe koja snosi troškove puta
Iznos predujma u EUR Unos iznosa predujma za put u EUR. Program preračunava iznos u odabranu valutu klikom na Preračunaj u valuta ili
Iznos predujma u valuti uz mogućnost odabira valute Unos iznosa predujma za put u odabranoj valuti. Program preračunava iznos u EUR klikom na Preračunaj u EUR
Sva obvezna polja za unos označena su *
POJEDINAČNO
FUNKCIONALNOSTI PODACI OPIS
UREDI PUTNI NALOG Mogućnost mijenjanja svih stavki naloga kao i kod Dodaj izuzev Broja naloga i Datuma kreiranja
UREDI PUTNI RAČUN PUTNI RAČUN Zaposlenik Podatak se ne može mijenjati
Radno mjesto Podatak se ne može mijenjati
Status PN Podatak se vuče iz Putnog naloga
Datum obračuna Program automatski postavlja današnji datum
Datum početka putovanja Podatak se vuče iz Putnog naloga uz mogućnost izmjene
Vrijeme početka putovanja Podatak se vuče iz Putnog naloga uz mogućnost izmjene
Datum kraja putovanja Podatak se vuče iz Putnog naloga uz mogućnost izmjene
Vrijeme kraja putovanja Podatak se vuče iz Putnog naloga uz mogućnost izmjene
Početno stanje brojila Početno stanje brojila za vozilo iz putnog naloga
Završno stanje brojila Završno stanje brojila za vozilo iz putnog naloga
Datum zaprimanja predujma Unos datuma zaprimanja predujma
Iznos predujma u EUR Podatak se vuče iz Putnog naloga
Iznos predujma u valuti Podatak se vuče iz Putnog naloga
Ukupan iznos dnevnica Podatak se vuče iz Putnog računa/Dnevnice
Ukupan iznos troškova prijevoza Podatak se vuče iz Putnog računa/Troškovi prijevoza
Ukupan iznos ostalih troškova Podatak se vuče iz Putnog računa/Ostali troškovi
Ukupan trošak putnog naloga Program automatski sumira sve troškove
Plaćeno s računa kompanije Podatak o troškovima koji su plaćeni karticom tvrtke
Ukupno za isplatu Program vrši izračun. Kada su troškovi po putnom nalogu veći od isplaćenog predujma, program računa iznos za isplatu zaposleniku
Ukupno za naplatu Program vrši izračun. Kada su troškovi po putnom nalogu manji od isplaćenog predujma, program računa iznos za naplatu od zaposlenika
DNEVNICE Država Odabir Države
Od dd.mm.yyyy. Datum od kada je u odabranoj državi
Vrijeme od Vrijeme od kada je u odabranoj državi
Do dd.mm.yyyy. Datum do kada je u odabranoj državi
Vrijeme do Vrijeme do kada je u odabranoj državi
Broj sati Program automatski generira temeljem Datuma od i do i unesenih sati
Broj dnevnica Program automatski generira temeljem Datuma od i do i unesenih sati
Valuta Program odabire valutu temeljem odabrane Države i preračunava dnevnice u EUR
Iznos Iznos u valuti I EUR
Umanjenja u % Ako je osiguran doručak i ručak na odredištu, potrebno upisati postotak umanjenja
Ukupan iznos dnevnica Program radi kalkulaciju temeljem iznosa dnevnica i unesenih umanjenja.
TROŠKOVI PRIJEVOZA Upisuje se samo kod obračuna 2 kn/km (korištenje osobnog vozila radnika) Relacija od Unos polazišta npr. Split
Relacija do Unos odredišta npr. Zagreb
Prijevozno sredstvo Upisuje se osobno vozilo
Početno stanje brojila Unos početnog stanja brojila
Završno stanje brojila Unos završnog stanja brojila
Razlika stanja brojila Program automatski računa temeljem unesenog početnog i završnog stanja brojila
Valuta
Iznos Program automatski računa temeljem unesenog početnog i završnog stanja brojila
Način isplate Odabir: Službena kartica, Privatna kartica, Gotovina, Virman
Račun u prilogu DA NE Kontrola likvidatorima
Ukupan iznos troškova prijevoza Program automatski kalkulira temeljem svih unesenih troškova prijevoza
OSTALI TROŠKOVI Opis troška Npr. hotel
Valuta Odabir valute
Iznos Unos iznosa
Način isplate Odabir: Službena kartica, Privatna kartica, Gotovina, Virman
Račun u prilogu DA NE Kontrola likvidatorima
Priznat trošak DA NE Ako trošak nije priznat (opcija NE) onda će Iznos troška program svesti na 0.
Ukupan iznos ostalih troškova Program sumira sve iznose ostalih troškova.
ISPIŠI PUTNI NALOG.pdf Generiranje putnog naloga u pdf-u uz mogućnost ispisa
ISPIŠI PUTNI RAČUN.pdf Generiranje putnog naloga u pdf-u uz mogućnost ispisa
UKLONI Brisanje putnog naloga
Sva obvezna polja za unos označena su *
GRUPNO
FUNKCIONALNOSTI PODACI OPIS
KREIRAJ NAKNADE Datum isplate Generirane su naknade za odabrane putne naloge za isplatu kroz Izvanredne obračune
ISPLATI AKONTACIJU Generira se datoteka za isplatu akontacije za odabrane putne naloge. Preuzimanje datoteke u .xml formatu za učitavanje u e- bankarstvo je moguće korištenjem modula Putni nalozi/Isplata akontacije
OTKLJUČAJ Otključavanje odabranog putnog naloga. Putni nalozi se zaključavaju automatski prilikom kreiranja naknada za isplatu
EVIDENCIJA PUTNIH NALOGA
FUNKCIONALNOSTI PODACI OPIS
EVIDENCIJA PN.xlsx Broj naloga Generiranje dokumenta Evidencija putnih naloga u Excelu.
Status naloga
Datum izdavanja naloga
Ime i prezime
Mjesto kamo putuje
Svrha putovanja
Datum polaska
Datum povratka
Trajanje putovanja (dani)
Iznos dnevnice (EUR)
Iznos troškova putovanja (EUR)
Ukupan trošak putovanja (EUR)
Iznos predujma (EUR)
Plaćeno kreditnom karticom ili virmanom kompanije (EUR)
Isplatiti radniku (EUR)
Povrat od radnika (EUR)
Datum isplate
Sva obvezna polja za unos označena su *

5.2 Isplata akontacije

Kroz podmodul Isplata akontacije preuzima se .xml datoteka za učitavanje u e- bankarstvo. Datoteka se generira korištenjem Grupne funkcionalnosti Isplati akontaciju u podmodulu Nalozi i računi.
FUNKCIONALNOSTI PODACI OPIS
PREGLEDAJ Pregled kreirane datoteke
AKCIJE Ponovno dodaj naloge s greškama Ako je kreirana datoteka sadržavala grešku (program izbacuje 'Log' za detalje), nakon ispravka podataka potrebno je ponovo kliknuti na Akcije/Ponovo dodaj naloge s greškom
UKLONI Brisanje kreirane datoteke za isplatu akontacija
GENERIRAJ XML Za odabranu datoteku, generira se datoteka u formi za učitavanje u e- bankarstvo
Sva obvezna polja za unos označena su *

5.3 Vozila

Upravljanje voznim parkom kompanije u svrhu službenih putovanja.
FUNKCIONALNOSTI PODACI OPIS
DODAJ Marka vozila* Unos Marke vozila
Registracija vozila* Registarske tablice
Vrsta vozila npr. osobno ili teretno
UREDI Promjena svih podataka iz Dodaj
UKLONI Brisanje vozila iz voznog parka tvrtke
Sva obvezna polja za unos označena su *

6. Izvještaji

Izvještaji kreirani na zahtjev i prema uputi korisnika ako se kombiniraju podaci iz kadrovske i obračuna. Podatke u izvještajima je moguće selektirati odabirom Perioda Od Do i Organizacijske jedinice.Mogućnost ispisa izvještaja u pdf-u i Excelu.

7. Uvoz podataka

XTRA omogućava korisniku uvoz podataka korištenjem predefiniranih excelica za uvoz. Uvoze se podaci vezani za Obustave, Naknade i Izvanredne naknade. Uvoz obrasca JOPPD preuzetog s porezne u xml-u se koristi za korisnike koji su prešli na XTRA-u tijekom obračunske godine u svrhu kreiranja Godišnjeg obračuna poreza. Program omogućuje uvoze svih podataka neophodnih za obračun plaće i unose zaposlenika. Nakon dostavljenih popunjenih excelica za uvoz podataka čija forma je kreirana u programu XTRA, djelatnici XTRA uvoze iste u program u fazi Implementacije.

Program za svaku kategoriju prikazuje rezultat uvoza i to:

 • Datum uvoza
 • Vrijeme uvoza
 • Uvezeni redovi
 • Neuspjeli redovi
 • Preskočeni redovi
 • Ukupno redova

7.1 Organizacija

Uvoz svih podataka korisnika vezanih za Organizaciju tvrtke.

7.1.1 Mjesta troška

PODACI ZA UVOZ MJESTA TROŠKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Oznaka mjesta troška slova i brojevi oznaka mjesta troška; definira korisnik
Mjesto troška slova i brojevi naziv mjesta troška; definira korisnik
*mjesta troška mogu biti identična organizacijskim jedinicama

7.1.2 Poslovi

PODACI ZA UVOZ POSLOVA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Oznaka slova i brojevi max 10 oznaka posla/radnog mjesta; definira korisnik
Ime slova i brojevi ime/naziv posla/radnog mjesta; definira korisnik
NKZ oznaka brojevi max 10 podatak iz Nacionalne klasifikacije zanimanja ako je bitan korisniku
NKZ naziv slova podatak iz Nacionalne klasifikacije zanimanja ako je bitan korisniku
Opis slova i brojevi opis posla/radnog mjesta; definira korisnik
Grupa platne ljestvice slova i brojevi max 2 oznaka grupe platne ljestvice iz tablice Platne ljestvice ako se primjenjuju
Razina platne ljestvice slova i brojevi max 2 oznaka razine platne ljestvice iz tablice Platne ljestvice ako se primjenjuju
Poredak brojevi potrebno definirati ako korisnik ima posebne zahtjeve u ispisima organizacijskih podataka
Dodatni dani za GO brojevi max 2 ako obavljanje poslova nekog radnog mjesta znači da radnik ima pravo na određeni broj dodatnih dana godišnjeg odmora

7.1.3 Kompetencije posla

PODACI ZA UVOZ KOMPETENCIJA POSLA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Oznaka posla slova i brojevi max 10 podatak iz tablice Poslovi
Naziv posla slova i brojevi podatak iz tablice Poslovi
Oznaka kompetencije brojevi max 10 definira korisnik
Naziv kompetencije slova i brojevi definira korisnik
Ljestvica kompetencije slova i brojevi definira korisnik
Razina ljestvice kompetencije brojevi max 2 definira korisnik
Ime razine ljestvice kompetencije slova i brojevi definira korisnik
Obavezno Da ili Ne

7.1.4 Organizacijska struktura

PODACI ZA UVOZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Oznaka nadređene jedinice slova i brojevi oznaka organizacijske jedinice
Nadređena jedinica slova i brojevi naziv organizacijske jedinice
Oznaka slova i brojevi oznaka organizacijske jedinice
Ime slova i brojevi naziv organizacijske jedinice
Oznaka lokacije slova i brojevi oznaka lokacije; iz tablice Lokacije
Lokacija slova i brojevi naziv lokacije; iz tablice Lokacije
Oznaka mjesta troška slova i brojevi oznaka mjesta troška; iz tablice Mjesta troška
Mjesto troška slova i brojevi naziv mjesta troška; iz tablice Mjesta troška
Datum od dd.mm.gggg datum osnivanja organizacijske jedinice u formatu dd.mm.gggg
Datum do migriraju se samo aktivne organizacijske jedinice pa nema podataka u ovom stupcu
Oznaka nadređene jedinice slova i brojevi oznaka organizacijske jedinice
* datum 'od' nadređene jedinice ne smije biti noviji od datuma 'od' podređenih jedinica
* umjesto popunjavanja ove tablice može nam se dostaviti shema organizacijske strukture s datumima

7.1.5 Radna mjesta

PODACI ZA UVOZ RADNIH MJESTA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Oznaka org. jedinice slova i brojevi oznaka organizacijske jedinice zaposlenika kako je upisano u tablici Organizacijska struktura
Org. jedinica slova i brojevi naziv organizacijske jedinice zaposlenika kako je upisano u tablici Organizacijska struktura
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Oznaka posla slova i brojevi max 10 oznaka posla/radnog mjesta kako je upisano u tablici Poslovi
Posao slova i brojevi ime/naziv posla/radnog mjesta kako je upisano u tablici Poslovi
Oznaka slova i brojevi max 10 oznaka posla/radnog mjesta kako je upisano u tablici Poslovi; ponavlja se podatak iz polja stupca D
Ime slova i brojevi ime/naziv posla/radnog mjesta kako je upisano u tablici Poslovi; ponavlja se podatak iz polja stupca E
Opis slova i brojevi podatak kako je upisan u tablici Poslovi (stupac E)
Oznaka lokacije slova i brojevi max 10 oznaka lokacije organizacijske jedinice zaposlenika (kako je upisana u tablici Lokacije)
Lokacija slova i brojevi naziv lokacije organizacijske jedinice zaposlenika (kako je upisana u tablici Lokacije)
Oznaka mjesta troška slova i brojevi max 10 oznaka mjesta troška organizacijske jedinice zaposlenika (kako je upisano u tablicu Mjesta troška)
Mjesto troška slova i brojevi mjesto troška organizacijske jedinice zaposlenika (kako je upisano u tablicu Mjesta troška)
Oznaka nadređenog radnog mjesta slova i brojevi max 10 oznaka nadređenog radnog mjesta (iz tablice Poslovi) ako je podatak bitan korisniku
Nadređeno radno mjesto slova i brojevi ime i prezime osobe koja je nadređena zaposleniku; ako je podatak bitan korisniku
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja radnika na trenutnom radnom mjestu u formatu dd.mm.gggg
Datum do migriraju se samo aktivni radnici pa nema podataka u ovom stupcu
* datum 'od' ne smije biti stariji od datuma koji je naveden kao datum osnivanja organizacijske jedinice

7.1.6 Kompetencije

PODACI ZA UVOZ KOMPETENCIJA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Oznaka brojevi max 10 oznaka kompetencije; definira korisnik
Ime kompetencije slova i brojevi definira korisnik
Ljestvica kompetencije slova i brojevi definira korisnik
Razina ljestvice kompetencije brojevi max 2 definira korisnik
Ime razine ljestvice kompetencije slova i brojevi definira korisnik

7.1.7 Gradovi (difoltno postavljeno u programu; nema potrebe za uvozom)

PODACI ZA UVOZ GRADOVA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Poštanski broj brojevi poštanski broj grada
Grad slova grad
Šifra općine brojevi šifra općine
Općina slova ime općine

7.1.8 Lokacije

Podaci za uvoz Lokacije
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Oznaka lokacije slova i brojevi oznaka lokacije; definira korisnik
Ime lokacije slova i brojevi naziv lokacije; definira korisnik
Adresa slova i brojevi adresa i kućni broj lokacije
Poštanski broj grada brojevi poštanski broj grada lokacije

7.2 Kadrovska administracija

Uvoz svih podataka korisnika o zaposlenicima; podaci neophodni za vođenje kadrovske evidencije.

7.2.1 Zaposlenici

7.2.1.1 Osnovni podatci
PODACI ZA UVOZ OSNOVNIH PODATAKA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj* brojevi jedinstveni identifikator zaposlenika u XTRA
Ime slova ime zaposlenika
Prezime slova prezime zaposlenika
Spol M ili Ž
Oženjen/Udana Da ili Ne
Ime roditelja slova
Djevojačko prezime slova prezime zaposlenika prije promjene
Mjesto rođenja slova ime mjesta rođenja ili NIJE POZNATO
Šifra države tiskana slova max 2 Alpha-2 code sa https://www.iban.com/country- codes (možemo popuniti umjesto korisnika na osnovu stupca J)
Država slova država rođenja zaposlenika
Državljanstvo slova državljanstvo zaposlenika
Datum rođenja brojevi datum rođenja zaposlenika u formatu dd.mm.gggg
E - mail slova i brojevi osobna e-mail adresa zaposlenika na koji bi se poslao IP1 obrazac
Broj arhiva slova i brojevi kadrovski broj zaposlenika koji se koristio u prethodnom programskom rješenju (ako nije identičan kadrovskom broju)
Broj kartice brojevi max 20 broj identifikacijske kartice zaposlenika koju izdaje poslodavac
Titula slova i brojevi
Oznaka kadrovskog područja slova i brojevi ako korisnik ima potrebu za izvještajima koji nisu grupirani kao jedinice organizacijske strukture
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja u formatu dd.mm.gggg
Datum do migriraju se samo aktivni zaposlenici pa nema podataka u ovom stupcu
Arhiviran Da ili Ne inicijalno Ne jer se migriraju samo aktivni zaposlenici
*može se prenijeti iz starog sustava ili definirati novi redoslijed; ako se definira novi svaka sljedeća tablica treba sadržavati OIB radnika
7.2.1.2 Adresa
PODACI ZA UVOZ ADRESA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja ili datum od kada je trenutno važeći podatak u formatu dd.mm.gggg
Datum do dd.mm.gggg upisuju se samo aktivni podaci pa ovaj stupac ostaje prazan
Ulica slova i brojevi adresa prebivališta zaposlenika
Kućni br. brojevi
Poštanski broj brojevi max 5 poštanski broj mjesta prebivališta zaposlenika
Grad slova ime mjesta prebivališta zaposlenika
Oznaka relacije za prijevoz* slova i brojevi max 5 oznaka relacije za isplatu prijevoza na posao i s posla
Relacija za prijevoz* slova i brojevi naziv relacije za isplatu prijevoza na posao i s posla*
Napomena slova i brojevi proizvoljna za upis korisniku; npr. adresa boravišta
*samo ako se primjenjuje isplata prijevoza po relaciji
7.2.1.3 Uzdržavani članovi
PODACI ZA UVOZ UZDRŽAVANIH ČLANOVA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Ime slova ime uzdržavanog člana obitelji
Prezime slova prezime uzdržavanog člana obitelji
OIB brojevi max 11 OIB uzdržavanog člana obitelji
Datum od dd.mm.gggg
Datum do dd.mm.gggg
JMBG brojevi max 13 JMBG uzdržavanog člana obitelji
Datum rođenja dd.mm.gggg datum rođenja uzdržavanog člana obitelji u formatu dd.mm.gggg
Tip uzdržavanog člana slova dijete ili suprug ili roditelj ....
Spol M ili Ž spol uzdržavanog člana zaposlenika
Zdravstveno osiguran preko zaposlenika Da ili Ne
Samo za evidenciju Da ili Ne Ne=ako je u prethodnom polju Da; Da=ako je u prethodnom polju Ne
7.2.1.4 Informacijski podatci
PODACI ZA UVOZ INFORMACIJSKIH PODATAKA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Oznaka informacijskog podatka brojevi i slova max 2 definira korisnik
Informacijski podatak slova definira korisnik; naziv tipa podatka npr. telefon, mobitel, e-mail ....
Vrijednost brojevi i slova telefonski broj, broj mobitela, e-mail adresa ...
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja ili datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
Datum do migriraju se samo aktivni zaposlenici pa nema podataka u ovom stupcu
7.2.1.5 Ostali podatci
PODACI ZA UVOZ OSTALIH PODATAKA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Poštanski broj mjesta izdavanja osobne iskaznice brojevi max 5 poštanski broj mjesta izdavanja OI
Mjesto izdavanja osobne iskaznice slova mjesto izdavanja važeće OI
Datum izdavanja osobne iskaznice dd.mm.gggg datum izdavanja važeće OI
Osobna iskaznica vrijedi do dd.mm.gggg datum u formatu dd.mm.gggg
OIB brojevi max 11 OIB zaposlenika
JMBG brojevi max 13 JMBG zaposlenika
Broj zdravstvenog osiguranja brojevi max 9 osobni broj zaposlenika iz evidencije HZZO
Broj osobne iskaznice brojevi broj važeće osobne iskaznice
Broj kartice brojevi broj identifikacijske kartice zaposlenika koju izdaje poslodavac
Tip radne dozvole brojevi i slova oznaka/naziv dokumenta izdanog od MUP-a
Broj mirovinskog osiguranja brojevi max 11 osobni broj zaposlenika iz evidencije HZMO
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja u formatu dd.mm.gggg
Datum do migriraju se samo aktivni zaposlenici pa nema podataka u ovom stupcu
7.2.1.6 Podaci za obračun plaće
PODACI ZA OBRAČUN PLAĆE ZAPOSLENIKA ZA UVOZ
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Osobni faktor olakšice 1 ili 0 1=ima osobnu olakšicu; 0=nema osobnu olakšicu
Dodatni faktor olakšice brojevi zavisi o podacima iz PK zaposlenika; 0=nema uzdržavanih članova odnosno nema dodatnog faktora olakšice
Porezni faktor brojevi inicijalno 1; upisuje se 0,5 za područja posebne državne skrbi odnosno umanjeni faktor za HRVI
Šifra države stanovanja slova max 2 Alpha-2 code sa https://www.iban.com/country- codes
Država stanovanja slova država stanovanja zaposlenika
Šifra općine stanovanja brojevi max 4 podatak iz šifrarnika gradova i općina Porezne uprave
Općina stanovanja slova naziv općina stanovanja zaposlenika
Šifra općine rada brojevi max 4 podatak iz šifrarnika gradova i općina Porezne uprave
Općina rada slova naziv općine rada zaposlenika
Postotak invalidnosti brojevi postotak invalidnosti zaposlenika
Invalidnost slova i brojevi podatak iz PK zaposlenika ili bilo kakva napomena korisnika
Oznaka tipa zaposlenika za obračun brojevi od 1 do 13 definirano u sustavu, objašnjenje u sljedećem retku
Tip zaposlenika za obračun 1=Zaposlenik mlađi od 30. godina;
2=Stručno osposobljavanje;
3=Prvo zaposlenje;
4=Učenik ili student;
5=Nema aktivne mjere:
6=Izaslani radnik;
7=Stručno osposobljavanje uz prethodno radno iskustvo;
8=Zaposlenik ima drugi dohodak;
9=Zaposleni umirovljenik;
10=Sufinanciranje pripravnika;
11=Stalni sezonac-mirovanje;
12=stalni sezonci - aktivan period;
13=Zaposlenik bez doprinosa
Mirovinski stup MIO I. stup ili MIO I. i II. stup svi zaposlenici rođeni nakon 1962. su članovi MIO I. i II. stupa; za ostale treba provjeriti sa zaposlenikom ili kod REGOS-a
Šifra beneficirane kategorije brojevi od 0 do 4 definirano u sustavu, objašnjenje u sljedećem retku
Beneficirana kategorija 0=12/12; 1=12/14; 2=12/15; 3=12/16; 4=12/18
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja u formatu dd.mm.gggg
Datum do migriraju se samo aktivni zaposlenici pa nema podataka u ovom stupcu
7.2.1.7 Obrazovanje
PODACI ZA UVOZ OBRAZOVANJA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Zvanje slova i brojevi zvanje zaposlenika
Titula slova i brojevi titula zaposlenika
Potvrda potvrda o završenom školovanju zaposlenika
Oznaka stručne spreme NKV, PKV, KV, VKV, SSS, VŠS, VSS, MR ili DR definirano u sustavu, objašnjenje u sljedećem retku
Stručna sprema NKV=Nekvalificiran; PKV=Polukvalificiran; KV=Kvalificiran; VKV=Visokokvalificiran; NSS=Niža stručna sprema; SSS=Srednja stručna sprema; VŠS=Viša stručna sprema; VSS=Visoka stručna sprema; MR=Magistar; DR=Doktorat
Stupanj obrazovanja u skladu s objašnjenjem u RAD-1G *
Ustanova brojevi i slova naziv edukacijske ustanove
Adresa ustanove brojevi i slova adresa edukacijske ustanove
Trenutno važeće Da ili Ne inicijalno Da; ako radnik ima više podataka samo jedan može biti Da
7.2.1.8 Kompetencije zaposlenika
PODACI ZA UVOZ KOMPETENCIJA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Ime kompetencije brojevi i slova
Ljestvica kompetencije brojevi i slova podatak iz tablice Kompetencije
Razina ljestvice kompetencije brojevi max 2 podatak iz tablice Kompetencije
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja ili datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
Datum do dd.mm.gggg
7.2.1.9 Računi zaposlenika
PODACI ZA UVOZ RAČUNA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Banka naziv banke u kojoj zaposlenik ima račun za isplatu plaće
Oznaka vrste bankovnog računa brojevi od 1 do 4 definirano u sustavu, objašnjenje u sljedećem retku
Vrsta bankovnog računa 1=Glavni račun; 2=Drugi račun; 3=Zaštićeni račun; 4=Žiro račun
IBAN kombinacija HR i brojevi
Za plaću Da ili Ne inicijalno Da
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja ili datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
Datum do migriraju se samo aktivni zaposlenici pa nema podataka u ovom stupcu
7.2.1.10 Radni raspored
PODACI ZA UVOZ RADNIH RASPOREDA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Oznaka radnog rasporeda brojevi
Radni raspored* slova i brojevi 1=5x8; 2=5x7+1x5; 3=5x4
Postotak zaposlenja brojevi treba biti u skladu s podatkom iz prethodnog stupca
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja ili datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
Datum do migriraju se samo aktivni zaposlenici pa nema podataka u ovom stupcu
* upisan je primjer za rasporede koji su najčešće u primjeni; može ih se dodati koliko je potrebno
7.2.1.11 Prethodno radno iskustvo
PODACI ZA UVOZ PRETHODNOG RADNOG ISKUSTVA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Poslodavac naziv prethodnog poslodavca ili NIJE POZNATO
Godine efektivnog staža brojevi max 2 stvarni podaci o radu; bitni za izračun dodatka na minuli staž
Mjeseci efektivnog staža brojevi max 2
Dani efektivnog staža brojevi max 2
Godine mirovinskog staža brojevi max 2 mirovinski staž ne treba biti jednak efektivnom
Mjeseci mirovinskog staža brojevi max 2
Dani mirovinskog staža brojevi max 2
Tip prethodnog radnog iskustva slova definira korisnik
Tip poslodavca za radni staž slova definira korisnik
Dodatak za minuli rad Da ili Ne
Početak rada dd.mm.gggg datum u formatu dd.mm.gggg
Kraj rada dd.mm.gggg datum u formatu dd.mm.gggg
7.2.1.12 Ugovori
PODACI ZA UVOZ UGOVORA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Oznaka ugovora brojevi od 1 do 15 definirano u sustavu, objašnjenje u sljedećem retku
Ime ugovora 1=Odluka-određeno;
2=Odluka- neodređeno;
3=Stručno osposobljavanje-određeno;
4=Drugi dohodak-određeno;
5=Stalni sezonac-određeno;
6=Stalni sezonac- neodređeno;
7=Studentski ugovor- određeno;
8=Učenički ugovor- određeno;
9=Pripravnički staž- određeno;
10=Ustupljeni radnik- određeno;
11=Mirovanje-određeno;
12=Ugovor o radu-određeno;
13=Ugovor o radu-neodređeno;
14=Aneks-određeno;
15=Aneks- neodređeno
Broj ugovora broj Ugovora
Datum sklapanja ugovora dd.mm.gggg datum u formatu dd.mm.gggg
Datum isteka ugovora dd.mm.gggg datum u formatu dd.mm.gggg; upisati za ugovore na određeno vrijeme
Datum aneksa ugovora dd.mm.gggg datum u formatu dd.mm.gggg
Broj aneksa broj Aneksa; obavezan podatak ako se upisuje aneks
Datum otkaza ugovora migriraju se samo aktivni podaci pa nema podataka u ovom stupcu
Broj odluke o otkazu migriraju se samo aktivni podaci pa nema podataka u ovom stupcu
Korištenje službenog automobila Da ili Ne inicijalno Ne
Posebni uvjeti Da ili Ne inicijalno Ne
Napomena proizvoljan upis korisnika
Probni period do dd.mm.gggg datum u formatu dd.mm.gggg.
Zabrana tržišnog natjecanja od dd.mm.gggg datum u formatu dd.mm.gggg.
Zabrana tržišnog natjecanja do dd.mm.gggg datum u formatu dd.mm.gggg.
Otežani uvjeti Da ili Ne inicijalno Ne
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja ili datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg.
Datum do migriraju se samo aktivni zaposlenici pa nema podataka u ovom stupcu
* migrira se samo trenutno važeći ugovori/aneksi
7.2.1.13 Organizicijski podaci
PODACI ZA UVOZ ORGANIZACIJSKIH PODATAKA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Oznaka grupe obračuna plaće brojevi max 2 definira korisnik; kad se za sve zaposlenike plaća obračunava zajedno dovoljna je jedna oznaka; ako se odvajaju obračuni npr rukovodeće osoblje zasebno od ostalih treba upisati dvije različite oznake
Grupa obračuna plaće naziv grupe obračuna definira korisnik ili koristiti inicijalnu Aktivni zaposlenici
Oznaka podgrupe zaposlenika 1 ili 2
Podgrupa zaposlenika 1=Zaposlenici; 2= Zaposlenici koji su otišli
Oznaka administratora brojevi oznaka administratora
Administrator ime i prezime osobe zadužene za kadrovsku administraciju grupe zaposlenika
Oznaka administratora rasporeda brojevi oznaka administratora evidencije radnog vremena zaposlenika
Administrator rasporeda ime i prezime osobe zadužene za vođenje evidencije radnog vremena grupe zaposlenika
Datum zaposlenja dd.mm.gggg datum zaposlenja u formatu dd.mm.gggg
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja u formatu dd.mm.gggg
Datum do migriraju se samo aktivni zaposlenici pa nema podataka u ovom stupcu
* mogu svi zaposlenici biti u jednoj grupi obračuna
7.2.1.14 Ugovorena plaća
PODACI ZA UVOZ UGOVORENE PLAĆE ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Datum od dd.mm.gggg datum zaposlenja ili datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg.
Datum do migriraju se samo aktivni zaposlenici pa nema podataka u ovom stupcu
Grupa platne ljestvice slova i brojevi podatak iz definirane tablice platnih ljestvica ako se ista koristi
Razina platne ljestvice slova i brojevi podatak iz definirane tablice platnih ljestvica ako se ista koristi
Oznaka elementa plaće 1 definirat će se u skladu s elementom koji se primjeni
Ime elementa plaće 1 naziv elementa plaće na osnovu kojeg se radi obračun
Iznos 1 vrijednost koja se primjenjuje
Postotak 1
Oznaka elementa plaće 2 naziv elementa plaće na osnovu kojeg se radi obračun
Ime elementa plaće 2
Iznos 2
Postotak 2
Oznaka elementa plaće 3 naziv elementa plaće na osnovu kojeg se radi obračun
Ime elementa plaće 3
Iznos 3
Postotak 3
Oznaka elementa plaće 4
Ime elementa plaće 4
* sve oznake elemenata definirat će se u skladu s elementom koji se koristi.
* svi nazivi elemenata prilagodit će se postojećim elementima sustava:
 • C001 Ugovoreni koeficijent plaće (u polje iznos upisuje se koeficijent složenosti posla)
 • C010 Bruto plaća (u polje iznos upisuje se bruto plaća iz ugovora)
 • C004 Koeficijent za minuli rad (nisu potrebni dodatni podaci u polju iznos)
* za dodatne koeficijente upisati naziv i podatak je li se zbraja ili množi s ugovorenim koeficijentom plaće.
* ako se primjenjuje koeficijent dostaviti i osnovicu s kojom se množi; ako ima više osnovica upisati osnovicu uz svakog radnika u polje postotak i napomenuti prilikom dostave.
7.2.1.15 Relacije za prijevoz
PODACI ZA UVOZ RELACIJA ZA PRIJEVOZ ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Oznaka slova i brojevi max 5 oznaka relacije za isplatu prijevoza na posao i s posla; definira korisnik
Ime naziv relacije za isplatu prijevoza na posao i s posla; definira korisnik
Iznos max. mjesečni ili dnevni iznos za isplatu zaposleniku
Oznaka naknade* oznaka naknade za prijevoz
Ime naknade* naziv naknade za prijevoz
Datum od dd.mm.gggg datum od kada je upisani iznos važeći u formatu dd.mm.gggg.
Datum do upisuju se samo aktivni podaci pa ovaj stupac ostaje prazan
* oznaka i naziv naknade za prijevoz definirat će se prema nazivu elementa kojeg će primijeniti korisnik
7.2.1.16 Arhiva ugovora
PODACI ZA UVOZ ARHIVE UGOVORA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi kadrovski broj zaposlenika
Tip ugovora tip ugovora zaposlenika
Broj ugovora broj ugovora zaposlenika
Datum od brojevi datum od kada je ugovor važeći u formatu dd.mm.gggg.
Datum do brojevi datum do kada je ugovor važeći u formatu dd.mm.gggg
Radno mjesto slova i brojevi radno mjesto zaposlenika
Organizacijska jedinica slova i brojevi organizacijska jedinica zaposlenika prema ugovoru
Ugovorena plaća Iznos ugovorene plaće
Radni raspored radni raspored zaposlenika

7.3 Evidencija rada

Uvoz elemenata plaće zaposlenika koji utječu na obračun plaće: obustave, naknade, radni sati, prosjeci.

7.3.1 Obustave

PODACI ZA UVOZ OBUSTAVA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Identifikacijski podatak brojevi kadrovski broj zaposlenika
Oznaka elementa plaće brojevi definirat će se u skladu s elementom koji se primjeni
Ime elementa plaće naziv obustave na plaći zaposlenika
Iznos (rate) iznos obustave
Postotak brojevi obustava je u postotku na osnovicu
Valuta EUR
Oznaka primatelja oznaka primatelja obustave
Ime primatelja naziv primatelja obustave
Adresa primatelja adresa primatelja obustave
IBAN primatelja IBAN primatelja obustave
Model primatelja brojevi podatak iz dokumentacije o obustavi; određuje primatelj obustave
Poziv na broj primatelja brojevi podatak iz dokumentacije o obustavi; određuje primatelj obustave
Poredak obustavljanja brojevi ako nije upisan slijedi se prednost u skladu sa zakonskim propisima, a zatim po datumu unosa
Početno stanje brojevi obavezan podatak kod kredita (ukupan iznos kredita)
Iznos glavnice brojevi
Broj kredita brojevi obavezan podatak kod kredita; podatak iz dokumentacije o obustavi
Kamata brojevi
Ukupan iznos brojevi obavezan podatak kod kredita; preostali iznos kredita u trenutku upisa/migracije
Ukupan broj rata brojevi ukupan broj rata otplate kredita; obavezan podatak kod kredita
Broj plaćenih rata brojevi broj plaćenih rata kredita u trenutku upisivanja; obavezan podatak kod kredita
Napomena
Datum od datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
Datum do datum do kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
Uvijek isplati u cijelosti Da ili Ne ako je Ne, obustava se vrši max do iznosa plaće koji je moguće ovršiti
Grupni virman Da ili Ne

7.3.2 Izvanredne naknade

PODACI ZA UVOZ IZVANREDNIH NAKNADA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Identifikacijski podatak brojevi kadrovski broj zaposlenika
Oznaka elementa plaće brojevi oznaka naknade uz plaću
Ime elementa plaće naziv naknade za isplatu zaposleniku
Oznaka izvanrednog obračuna slova i brojevi oznaka izvanrednog obračuna
Ime izvanrednog obračuna naziv izvanrednog obračuna (npr. obračun otpremnine)
Dnevni indikator izvanrednog obračuna brojevi redni broj obračuna u jednom danu
Broj sati brojevi
Iznos brojevi iznos izvanredne naknade
Postotak brojevi postotak izvanredne naknade
Tip iznosa/postotka bruto ili neto iznos naknade se upisuje u neto ili bruto iznosu, odnosno osnovica za postotak je bruto ili neto plaća
Ime mjesta troška
Ime vrste troška
Oznaka naloga
Ime naloga
Oznaka projekta
Ime projekta
Zahtjev
Datum od datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
Datum do datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
* obavezno prikupiti popis svih naknada koje se isplaćuju odvojeno od plaće i način na koji se upisuju

7.3.3 Naknade uz plaću

PODACI ZA UVOZ NAKNADA UZ PLAĆU ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Identifikacijski podatak brojevi kadrovski broj zaposlenika
Oznaka elementa plaće brojevi oznaka naknade uz plaću
Ime elementa plaće naziv naknade za isplatu zaposleniku npr. dodatak za smjenski rad, dodatak za rad blagdanom, dodatak za rad nedjeljom, regres, božićnica...
Sati brojevi iznos naknade po satu
Iznos brojevi iznos naknade (mjesečni)
Postotak brojevi naknada se obračunava u postotku na osnovicu
Tip iznosa/postotka bruto ili neto iznos naknade se upisuje u neto ili bruto iznosu, odnosno osnovica za postotak je bruto ili neto plaća
Oznaka mjesta troška
Ime mjesta troška
Oznaka vrste troška
Ime vrste troška
Oznaka naloga
Ime naloga
Oznaka projekta
Ime projekta
Zahtjev
Datum od datum od kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
Datum do datum do kada je upisani podatak važeći u formatu dd.mm.gggg
* obavezno prikupiti popis svih naknada koje se isplaćuju uz plaću i način na koji se upisuju odnosno formulu za izračun
* mogu se odmah migrirati naknade koje su kontinuirane u istom iznosu iz mjeseca u mjesec; ako nema takvih naknada preporuka je da ih klijent uveze prilikom izrade simulacija

7.3.4 Plaće za računanje prosjeka

PODACI ZA UVOZ PROSJEKA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
OIB brojevi OIB zaposlenika
Mjesec brojevi Mjesec plaće
Godina brojevi Godina plaće
Tip
Iznos brojevi
Sati brojevi

7.3.5 Isplaćene neoporezive naknade

PODACI ISPLAĆENIH NEOPOREZIVIH NAKNADA ZAPOSLENIKA
STUPAC DOZVOLJENE VRIJEDNOSTI DULJINA PODATKA OPIS
Kadrovski broj brojevi Kadrovski broj zaposlenika
Oznaka elementa plaće slova i brojevi Oznaka neoporezive naknade
Naziv elementa plaće slova Naziv neoporezive naknade
Godina isplate brojevi
Iznos brojevi Isplaćeni iznos neoporezive naknade

7.4 Obrazac JOPPD

Koristi se za uvoz JOPPD obrasca i to 1 Izvornog izvješća, 2 Ispravka i 3 Dopune te uvoz podataka o osobnim odbicima djelatnika kojima je osobni odbitak u odabranim uvezenim JOPPD obrascima jednak dohotku. Uvoz JOPPD obrasca i osobnih odbitaka zaposlenika se koristi u svrhu generiranja Godišnjeg obračuna poreza za one klijente koji su prešli na programsko rješenje XTRA u tijeku obračunske godine (svih 12 plaća nije provučeno u XTRA-i te je potrebno uvesti podatke o plaćama iz starog programa klijenta).
FUNKCIONALNOSTI PODACI OPIS
DODAJ Vrsta izvješća Odabir Vrste JOPPD obrasca: 1 Prvo izvorno izvješće, 2 Ispravak izvornog podnesenog izvješća, 3 Dopuna izvornog izvješća
Datoteka Odabir JOPPD obrasca s računala za uvoz
UKLONI Brisanje uvezenog JOPPD obrasca
OSOBNI ODBITAK Kadrovski broj Klikom na OSOBNI ODBITAK uz prethodni odabir uvezenog JOPPD obrasca, generira se excelica s popisom svih zaposlenika koji su u odabranom JOPPD obrascu ostvarili jednak iznos dohotka i osobnog odbitka. Stupac Osobni odbitak je prazan i klijent ga mora nadopisati kako bi se prikupila neophodna informacija o stvarnom osobnom odbitku u svrhu izračuna Godišnjeg obračuna poreza
Ime i prezime
Redak u JOPPD-u
Dohodak
Osobni odbitak
UVOZ OSOBNOG ODBITKA Datoteka Sve excelice kojima su nadopisani podaci o osobnom odbitku, a generirane su klikom na OSOBNI ODBITAK se spremaju na računalo i uvoze u program u svrhu izračuna Godišnjeg obračuna poreza